• Zonnebloem

In memoriam Elly Dijkhuizen-de Bie

CULEMBORG Op 24 mei overleed op 72-jarige leeftijd Elly Dijkhuizen-de Bie. Zij was vanaf 2014 voorzitter van De Zonnebloem afdeling Culemborg. Daarvoor was zij vanaf 2010 vrijwilliger om in 2012 tot het bestuur toe te treden met "activiteiten" in haar portefeuille. In 2014 nam zij de voorzittershamer over van Jan van Zuilekom.

Dankzij haar gedrevenheid groeide het aantal gasten en vrijwilligers. Haar doelstelling was tien activiteiten per jaar te organiseren voor de gasten van De Zonnebloem. Daarin slaagde zij glansrijk.

Haar ziekte, die zich tweeënhalf jaar geleden openbaarde, weerhield haar er niet van om zich voor 100% voor De Zonnebloem te blijven inzetten. Pas tijdens de laatste twee vrijwilligersvergaderingen moest zij passen.

Op maandag 3 juni wordt Elly herdacht tijdens een druk bezochte afscheidsbijeenkomst in De Open Hof. Na afloop wordt zij in besloten kring gecremeerd.