• Familie van der Winkel

In memoriam Jack van der Winkel: 'Ik heb een prachtig leven gehad'

CULEMBORG Jack van der Winkel leek niet zwaar te tillen aan zijn naderende dood. 'Ik heb een prachtig leven gehad', vond hij.

In de afgelopen 25 jaar heeft hij de geschiedenis van gewone Culemborgers opgetekend. De website www.culemborgzoalshetwas.nl is het resultaat daarvan. Maar wat is de geschiedenis van die 'gewone Culemborgse jongen' zelf?

Opa van vaderskant wist de kleine, leergierige Jack al te raken met zijn strijd tegen maatschappelijk onrecht en zijn streven naar onafhankelijkheid. De slimme, vrijgevochten Jack bleek moeilijk te vangen door het onderwijs. Hij gedijde pas op de ambachtsschool. Zijn honger naar kennis bleef zijn hele leven.

In 1959 trad Jack van der Winkel in dienst bij Volvo Bedrijfswagens, 'De Graozie'.

Hij wierp zich al snel op als pleitbezorger van fatsoenlijke werkomstandigheden in de garage. Vanaf 1963 lid van de Bond voor de Metaalnijverheid NVV, werd hij pas echt actief midden jaren zeventig. Op de Vakbondsschool leerde hij de fijne kneepjes van het vakbondswerk. Het was de aanloop naar een uiterst actieve vakbondscarrière in en buiten Culemborg.

Jack had op de Vakbondsschool ook geleerd hoe een bedrijf moest worden gemanaged. Toen 'De Graozie' deel ging uitmaken van een regionale keten, kregen elkaar opvolgende bedrijfsleiders te maken met die beminnelijke werknemer, die hun functioneren voortdurend tegen het licht hield. Wat in veel gevallen voor hen niet goed afliep. Toen de verhouding met een leidinggevende zo verslechterde, dat voor Jack de maat vol raakte, heeft hij het bedrijf in 1995 verlaten. Met een gouden handdruk, die voldoende was om er tot zijn pensioen van te leven.

Na de vorming van de FNV in 1976 werden vakbondsbestuurders centraal aangestuurd. Jack van der Winkel is altijd van mening gebleven dat het hart uit de lokale afdelingen is gehaald vanaf het moment dat de kaderleden de vakbondsbestuurders niet meer konden aansturen.

Van 1986 tot 1994 was Jack van der Winkel gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid. In zijn eerste periode bestond de fractie vooral uit onderwijsspecialisten. 'De fractie bestond eigenlijk uit twee werelden. Zo'n beetje degenen, die gestudeerd hadden en de echte arbeiders, waarvan ik de enige was', aldus Jack. Hij gold in die tijd als onbetwiste deskundige op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid.

Jack rekende ook het aankaarten en in de openbaarheid oplossen van individuele problemen tot zijn taak als raadslid. Individuele gevallen konden daardoor als breekijzer dienen voor een structurele oplossing. Hij vond dat de huidige lokale politici dat ook veel meer zouden moeten doen.

Dat er vanaf 1995 alle ruimte was voor zijn interesse in geschiedenis, vond Jack van der Winkel het mooiste wat hem in zijn latere leven is overkomen. De eerste versie van www.culemborgzoalshetwas.nl liep ver voor op de opkomende belangstelling voor de geschiedenis van alledag. Dat de waardering daarvoor inmiddels Culemborg-breed is, heeft voor hem de cirkel rond gemaakt.