• GBN

In memoriam Oud-wethouder Jan Koedam

CULEMBORG Op vrijdag 10 maart is in zijn huidige woonplaats Opijnen op 74-jarige leeftijd Jan Koedam overleden. Hij was daar van 2010 tot 2012 wethouder in Neerijnen namens het CDA, waarna hij actief werd voor Gemeentebelangen Neerijen.

door Theo van Dam

Maar daarvoor betekende hij veel voor de Culemborgse gemeenschap, als echte Culemborger uit een groot gezin. In de jaren zestig/zeventig was hij voorzitter van KJAC (Katholieke Jeugd Actie Culemborg). Hij was met nog meer leden actief om het jeugdwerk in Culemborg te promoten.

Zijn grootste daad was samen met veel vrijwilligers een eigen jeugdgebouw neer te zetten nabij de Gelddijk. Toen het gereed was, werd het geopend door niemand minder dan Prins Claus. De naam van het gebouw werd Kabisa. Hier traden diverse bekende popgroepen op en ook verenigingen maakten er gebruik van. Het was een centraal punt, dat enkele jaren later echter werd getroffen door een brand en tot de grond toe afbrandde.

Zijn eerste baan was docent lichamelijke opvoeding en sport voor scholen en Stichting Sport en Spel in de jaren 1967 tot 1974.

Koedam werd in 1974 directeur recreatieschappen Nederrijn, Lek en Waal en Over-Betuwe tot 1994. Hieronder viel ook het recreatieoord De Meent. Toen de Meent in 1976 werd geopend, organiseerde hij een groot spektakel met het opstijgen van vele hete luchtballonnen, waarbij de piloten deelnamen aan een wedstrijd.

Jan Koedam ging de plaatselijke politiek in voor het CDA. Namens die partij werd hij ook wethouder in de jaren 1983-1994. Zijn bekende collegawethouders waren toen de heren Van Dillen (PvdA) en De Rek (VVD). Hij maakte zich verdienstelijk voor alle gemeentelijke belangen. Zijn belangrijkste openingshandeling was het in gebruik nemen van het eerste kunstgrasveld van de hockeyvereniging CMHC. Daar arriveerde hij met een helikopter en samen met zijn sportraadleden speelden ze een partijtje op het kunstgrasveld tegen leden van CMHC.

Na de gemeentepolitiek wilde hij wat meer ontspanning en die vond hij achter de grote bas bij Concordia, waar hij zijn partijtje meeblies. Ook in de boerenkapel Bont en Blauw was hij van de partij. Tevens had hij zitting in de raad van Elf van de carnavalsvereniging De Blauwlappen.

Bij Concordia wist hij het voor elkaar te krijgen dat het huidige verenigingsgebouw voor een appel en een ei werd gekocht van de gemeente, maar daarvoor moesten de leden veel werk verzetten, want het dreigde gesloopt te worden. Er werd een protestactie gevoerd met spandoeken en dat resulteerde erin dat Concordia tot op de dag van vandaag over dat gebouw beschikt.

Zijn laatste arbeidsjaren was hij directeur/bestuurder van BV Recreatiemaatschappij Rivierengebied van 1999 tot 2007, waarna hij dus nog de politiek in ging in Neerijnen.

Donderdagmiddag was er in het oude stadhuis gelegenheid om afscheid te nemen van deze actieve man. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen kregen bemoedigende woorden van bevriende relaties en ze kregen alle sterkte toegewenst.

Koedam is in besloten kring gecremeerd.