• F. Waroux

Twee oud-militairen treffen elkaar weer bij Vriendenschaar

CULEMBORG Twee oud-militairen treffen elkaar weer bij CVV Vriendenschaar. Het gaat om Frans Ramachers en Cor van den Boogaard. Twee  beroepsmilitairen die niet alleen hun opleiding bij Defensie maar ook hun verdere carrière in dienst van het Nederlandse leger een vervolg hebben gegeven.

Voor beiden ging hun loopbaan als beroepsmilitair begin jaren zeventig van start als medewerker bij de Technische Dienst in Fort Honswijk. Van den Boogaard als metaalbewerker en Ramachers als munitie-technicus. Daar hebben deze krachtpatsers elkaar leren kennen.  Ramachers woonde vanaf 1972 al in Culemborg en Van den Boogaard kwam er in 1974 wonen en werd vanwege zijn voetbalkwaliteiten direct lid van Vriendenschaar.

AVONDVIERDAAGSE In 1976 besloten beiden te gaan trainen voor het lopen van de Nijmeegse Vierdaagse als individueel militair. 40 km lopen met 10 kg bepakking. Onderdeel van deze training was ook het lopen van de avondvierdaagse in Culemborg. Omdat op Honswijk ook dienstplichtige militairen werkzaam waren, duurde het niet lang of er liep een detachement beroeps- en dienstplichtige militairen mee met deze avondvierdaagse. En dat niet alleen. Ook werd een groep vrouwelijke verpleegkundigen enthousiast gemaakt om deel te nemen. Een boost voor de organisatie van dit wandelevenement. 

Ramachers heeft uiteindelijk zo'n acht keer de vierdaagse van Nijmegen gelopen en een aantal jaren in Culemborg. Van den Boogaard loopt nog steeds, zij het nu nog maar 30 km per dag en zonder bepakking. Hij heeft met enkele onderbrekingen nu al zo'n veertig keer aan dit evenement deelgenomen.

Door de deelname van het Honswijk-detachement is het de heren gelukt om het destijds beroemde "Blarenbal" in de Werkman in de Zandstraat, na afloop van de avondvierdaagse en na ontvangst van de medailles, nieuw leven in te blazen. Met een gezellig dansje en de nodige drankjes. 

In 1978 gingen de loopbanen van de heren uiteen. Ramachers vervolgde zijn carrière bij de Explosieven Opruimings Dienst, kortweg de EOD. In die tijd nog gevestigd in Culemborg op Fort Werk aan het Spoel en fort Everdingen.
Van den Boogaard is nog een aantal jaren werkzaam gebleven op fort Honswijk en heeft later, na het volgen van diverse opleidingen, zijn militaire carrière als munitietechnisch officier vervolgd bij diverse  munitietechnische bedrijven.   

KLAVERJASSEN Van den Boogaard raakte bij Vriendenschaar ook al snel vertrouwd met de organisatie van diverse evenementen. En omdat niet alleen voetballen een hobby van hem was maar ook klaverjassen, nodigde hij zijn dienstmakker Frans Ramachers uit samen met hem als koppel op elke laatste vrijdag van de maand te gaan klaverjassen. Zo'n 12 jaar geleden stopte Cees Pothuizen met het organiseren van deze kaartavonden en werden Cor en Frans bereid gevonden de organisatie voor hun rekening te nemen. En dat doen zij nu al 12 jaar met verve.

Met gemiddeld 10 à 12 tafels per avond worden deze avonden druk bezocht met uitschieters tijdens de Kerst- en Paasdagen Dan worden er speciale avonden georganiseerd met een scala aan extra prijzen en zijn 60 of meer kaarters geen uitzondering. Deelname aan deze kaartavonden is laagdrempelig want ook niet-leden van Vriendenschaar zijn van harte welkom. Er worden op een avond drie bomen gespeeld en de heren willen rond kwart voor acht beginnen. Dan wordt het ook niet zo laat voor de mensen achter de bar. Zij zorgen er tevens voor dat de kantine weer schoon en netjes wordt achtergelaten i.v.m. het voetballen op zaterdag. 

De heren kijken nu al uit naar het nieuwe klaverjasseizoen, dat op 27 september (aanvang 19:45 uur) van start gaat. Iedereen die graag een kaartje legt, is op die avond welkom en ook de rest van het kaartseizoen, eindigend op 3 mei 2020.