• Monica Wichgers

Monica Wichgers verder als eenmansfractie in Culemborg

CULEMBORG Raadslid Monica Wichgers is uit de VVD-fractie gestapt en gaat verder als eenmansfractie in de gemeenteraad van Culemborg.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVD, die afgelopen dinsdag plaatsvond, heeft Monica Wichgers niet de meerderheid van de stemmen gekregen om door te gaan als lijsttrekker van de partij. Zij heeft daarom besloten om het sociaal liberale gedachtengoed dat zij voor de stad heeft voort te zetten als eenmansfractie. Het progressief sociaal liberale geluid wil zij behouden in de gemeenteraad.

Monica Wichgers: ,,Met pijn in het hart heb ik deze beslissing genomen, omdat ik al jaren verbonden ben aan de VVD. Voor mij is het belangrijk dat Culemborg een liberale partij met een sociaal hart heeft. Met het verliezen van de meerderheid van stemmen is het voor mij noodzaak om dit geluid op een andere wijze door te laten klinken. Ik ga daarom verder als eenmansfractie en doe dit vanuit een diepgewortelde overtuiging in het belang van de inwoners van mijn stad. Op dit moment weet ik niet exact hoe het verdergaat. Ik zal de zomerperiode gebruiken om daar over na te denken."