• Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam
  • Theo van Dam

Mooie plannen voor terreinen Voorkoop

CULEMBORG Begin november 2017 berichtten de initiatiefnemers van herinrichting braakliggende gronden Voorkoop, over de eerste buurtbijeenkomst voor bewoners van wijk Voorkoop. Doel was om gezamenlijk te komen tot voorstellen om de braakliggende terreinen van de Kaardebol, Koning Willem Alexanderschool en de Vrijstadhal te ontwikkelen tot beweeg- en ontmoetingsruimten.

door Yvonne Brouwers

Naar aanleiding van die bijeenkomst heeft een aantal bewoners besloten een werkgroep te vormen en de voorstellen uit te werken. Maandag 19 maart werden deze uitgewerkte voorstellen voorgelegd aan de wijkbewoners in een der lokalen van de Salaamander.

Uit de grote opkomst van ruim 60 mensen, waarbij veel politici, bleek dat er grote betrokkenheid is met de ontwikkeling van de wijk.

DRIE TERREINEN In de voorstellen werden de drie braakliggende terreinen opgedeeld in een beweeg- en ontmoetingsruimte; een natuurlijke vijver met beplanting voor bijen en vlinders en een hondenuitlaatgebied.

De bewoners werd gevraagd zich in drie groepen te verdelen en de voorstellen te bespreken, aan te vullen, te veranderen etc. Niets stond vast dus alle inbreng was welkom. Dit gaf verassende uitkomsten. Zo voelde er niemand ervoor dat er een hondenuitlaatterrein kwam, maar ziet men hier liever lage fruitbomen, bessenstruiken en moestuintjes. Dit terrein zou een natuur-educatief karakter kunnen krijgen.

AFWATERINGSPROBLEEM Met een natuurlijke vijver op terrein 2, kwam ook het afwateringsprobleem van de wijk aan de orde. Dit is een probleem dat een structurele oplossing vereist, mogelijk dat dit nu door de gemeente aangepakt kan worden. Naast de bijen- en vlinderbeplanting willen de bewoners hier ook graag een insectenhotel en vogelbosjes.

De beweeg- en ontmoetingsruimte zou voor iedereen aantrekkelijk moeten zijn, met naast voor rolstoelen toegankelijke paden ook hier lage fruitbomen en struiken. Maar ook boomstammen om te klauteren, een berg om te beklimmen, een waterpomp voor waterpret, een jeu de boulebaan, een picknick tafel et cetera. Daarnaast vragen jongeren om een plaats in de plannen en ze willen hierover meedenken.

WERKNAAM Als werknaam is gekozen voor "Hart van Voorkoop", dat volgens de betrokkenen wat prettiger klinkt dan Braakliggende Terreinen.

De werkgroep gaat de voorstellen nu omzetten in een werkplan en begroting en deze worden dan bij de gemeente ingediend.

Maar liefst 41 bewoners hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven van de ontwikkelingen en actief betrokken te willen zijn bij de uitvoering en onderhoud van de plannen.

Aanrader van aanwezige politici: maak korte termijndoelen en organiseer bij ieder gehaald doel een buurt-BBQ, dan hou je de bewoners betrokken. De werkgroep gaf direct aan dit advies te gaan opvolgen.