• Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody

Motie Kinderpardon unaniem aangenomen

CULEMBORG Acties en bezwaren van scholen, kerken en politiek konden niet voorkomen dat het Culemborgse gezin Andropov vorige week werd uitgezet naar Culemborg. Ook dit gezin deed een beroep op het Kinderpardon, een beroep waarvan het de uitslag niet in Nederland mocht afwachten. Alle partijen, behalve de VVD, dienden op initiatief van Groen Links, donderdag tijdens de raadsvergadering een motie in om een oplossing voor dit gezin en nog 400 andere kinderen in onzekerheid te bewerkstelligen. De motie luidde: ,,De raad verzoekt het college om ervoor te zorgen dat Culemborg zich aansluit bij de andere Kinderpardon-gemeenten; en bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon en het belang van de kinderen centraal te stellen."

Met een volgelopen publieke tribune, maar lege stoelen bij de SP en VVD, werd de motie na een emotionele inleiding door Conny de Laat (Groen Links) unaniem aangenomen. De motie wil vooral kijken naar de rechten van kinderen en de situatie waarin zij belanden. Los van hoe zij hierin terecht gekomen zijn.

Verbazing bestaat er op sociale media over de reden die de VVD-fractie gaf voor hun afwezigheid: ,,Door de oorspronkelijk bijna lege raadsagenda is de fractie om diverse redenen verhinderd. We vinden het een sympathieke motie over rijksbeleid." De burgemeester drong er bij alle fracties met een landelijke achterban op aan om het Kinderpardon op de agenda van de Tweede kamer te krijgen.

TOELICHTING Volgens het Kinderpardon zijn kinderen 'geworteld' als ze minstens vijf jaar als minderjarige in Nederland zijn nadat voor hen een verblijfsvergunning is aangevraagd. Het Kinderpardon wordt op dit moment zó strikt uitgevoerd dat inmiddels ca 95% van de aanvragen wordt afgewezen. Bij de meeste van deze aanvragen wordt 'tegengeworpen' dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan vertrek (het zogeheten meewerkcriterium). Hierdoor dreigt momenteel voor ongeveer vierhonderd in Nederland gewortelde kinderen uitzetting naar een voor hen vreemd land waarvan ze vaak de taal niet eens spreken.