• ANP: Robin Utrecht

Naam Culemborg Centraal verdwijnt van stembiljetten

DEN HAAG Kiezers voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zullen vergeefs zoeken naar de naam Culemborg Centraal op hun stembiljet. De Raad van State besliste maandag in een spoedprocedure dat het centraal stembureau terecht de naam Culemborg Centraal heeft verwijderd boven twee verschillende kandidatenlijsten.

De ene kandidatenlijst was ingeleverd door kandidaat El Boustati, de andere door kandidaat S. Irman. Die laatste stapte naar de Raad van State om namens Culemborg Centraal die naam alsnog te claimen voor de kandidatenlijst. Hij betoogde bij de Raad dat El Boustati al in 2016 door het partijbestuur uit de partij was gezet. Daarom was die niet bevoegd om een kandidatenlijst met de naam Culemborg Centraal in te leveren.

Maar volgens de Raad beschikte El Boustati gewoon nog over een machtiging van de partij Culemborg Centraal. Verder blijkt ook uit andere recente documenten dat El Boustati nog bestuurslid van die partij is en samen met andere bestuursleden bevoegd is.

Weliswaar heeft Irman onlangs het centraal stembureau gemeld dat de machtiging van El Boustati was ingetrokken en gevraagd om Irman als nieuwe gemachtigde te erkennen. Maar de Raad van State constateert dat Irman niet bevoegd was om dit als voorzitter alleen te doen.