• Baukelien Franken, Roos Rispens en Jolanda Verburg organiseren op 4 maart een nationaal congres over basisinkomen.

    Suzanne Klaver-van Niekerk

Nationaal congres in Culemborg over basisinkomen

CULEMBORG Een basisinkomen zonder enige voorwaarde door de overheid uitgekeerd aan alle burgers in de regio Rivierenland of nog beter: in héél Nederland. Dat is het ultieme streven van het kernteam Basisinkomen Rivierenland, bestaande uit Jolanda Verburg, Baukelien Franken en Roos Rispens. Om de kennis en acceptatie van een basisinkomen te vergroten organiseert het kernteam op zondag 4 maart een nationaal congres bij UniePlaza in Culemborg. ,,Het is bedoeld voor iedereen die wil helpen, meepraten, denken, meedoen en actie ondernemen."

door Tanja Moody

Het doel van een basisinkomen is bestaanszekerheid te garanderen, waardoor niemand meer onder de armoedegrens hoeft te leven. Het basisinkomen garandeert een minimum aan levensonderhoud en maakt het mogelijk om deel te kunnen nemen aan de samenleving (sociale participatie). Het is hoog genoeg om zonder luxe van te leven en onvoorwaardelijk, wat inhoudt dat er geen tegenprestatie tegenover staat. Ook wordt niet gekeken naar overige bronnen van inkomen uit werk of vermogen.

Alle drie de organisatoren voelen zich al jaren sterk betrokken bij de problematiek, dat veel mensen, ook in de eigen omgeving, door diverse redenen maandelijks te weinig geld overhouden om van te kunnen leven. Volgens het CBS leeft 8,6% van de in totaal ruim 7 miljoen huishoudens, circa 626.000, onder de armoedegrens. Tegenstanders noemen de onbetaalbaarheid vaak als voornaamste tegenargument. In het visiedocument schrijft de kerngroep: 'Een basisinkomen maakt in principe alle sociale toelagen overbodig, zoals kinderopvangtoeslag, huursubsidie, studiebeurs en vervangt de kinderbijslag en de AOW. Hierdoor wordt het onnodig rondpompen van geld en de daarbij behorende bureaucratie stopgezet. Naast een basisinkomen is het mogelijk om geld bij te verdienen. De kosten voor sociale zekerheid die werkgevers betalen voor hun werknemers kan worden afgeschaft waardoor arbeid goedkoper wordt. Ook discussies over minimumloon hoeven niet meer te worden gevoerd.' De kerngroep ziet vooral ook voordelen op langere termijn. Een toename van de vrijheid van het individu, waardoor het geluksgevoel stijgt en de kosten voor gezondheidszorg dalen, naast een lagere overheidsbemoeienis. Op diverse plekken in de wereld zijn vergaande experimenten bezig. Ook de ondernemende dames beginnen graag een experiment in het Rivierengebied onder 100 20-jarigen, 100 35-jarigen, 100 50 jarigen en 100 70-jarigen. Gepassioneerd voorstander Jan Rotmans, transitiedeskundige, noemt de organisatie van het congres gevolgd door een fatsoenlijk experiment: 'ongewoon dóen'.

Wat zou jij doen met een basisinkomen? De stand van zaken met experimenten, berekeningen van haalbaarheid, de feiten, de fabels en de fun ervan. Het krijgt allemaal aandacht op zondagmiddag 4 maart 2018 bij UniePlaza in Culemborg. Dicht bij het treinstation. Parkeren is gratis en het gebouw is rolstoelvriendelijk. Tickets voor het congres zijn te bestellen op: www.basisinkomenrivierenland.nl