Nationaal Voorleesontbijt start van Poëzieweken

CULEMBORG - De Augustinusschool heeft ook dit jaar deelgenomen aan het landelijke Voorleesontbijt. Gerard Tomey, van de plaatselijke boekhandel, was uitgenodidigd voor groep 7 en 8, René van Loenen en Dirry de Boer, beiden lid van de Poëziekring Culemborg, waren aanwezig in groep 1 tot en met 6. Op beide locaties was het optreden van de gastlezers een groot succes. Zij lazen gedichten voor op het niveau van de kinderen en vertelden ook iets over poëzie/gedichten in het algemeen. Dit was een leuk moment om de themaweken 'Poëzie', die op maandaf 26 januari startte, aan te kondigen. Tijdens dit project gaan de kinderen gedurende twee weken op allerlei manieren met Poëzie aan de slag. Op 5 februari zijn de ouders en familieleden van 17.00 uur tot

18.30 uur van harte welkom om de resultaten van het project 'Poëzie' te komen bekijken.