• Voorzitter Rita Braam met de uitnodiging voor de Windsafari.

    Tanja Moody

Windsafari om zelf windmolens te ervaren

CULEMBORG Zaterdag 23 november houden de initiatiefnemers van Windwinning Culemborg een open dag op windpark Autena in Vianen. Deskundige gidsen nemen de bezoekers mee tot aan de voet van de turbines en vertellen alles over het opwekken van windenergie.

door Tanja Moody

Windwinning Culemborg is het plan om zes tot acht windmolens te ontwikkelen ten zuiden van de N320. Sinds deze zomer is Rita Braam aan de slag als voorzitter van Coöperatie Vrijstad Windwinning: ,,Ervaar zélf hoe hoog zo'n molen is en hoeveel geluid het maakt. Neem goed schoeisel mee, want het kan modderig zijn, afhankelijk van het weer. De open dag is de eerste keer dat we het plan tastbaar maken voor belangstellenden. Je kan inlopen tussen 10.00-15.00 uur en kennismaken met het nieuwe bestuur." Dat bestuur, allemaal inwoners van Culemborg, bestaat uit Rita Braam (voorzitter), Martin Ossendrijver (secretaris), Jan van Wiggen (penningmeester) en Joris Truijens (lid).

DICHT BIJ MENSEN Hoe komt het voormalige Statenlid terecht in de Culemborgse windenergie? Rita Braam vertelt: ,,Sinds 16 jaar woon ik in Culemborg. Ik ben altijd al een actieve inwoner geweest en wil na de provinciale politiek weer iets voor Culemborg betekenen." Via het project zonnepanelen op het dak van sporthal Parijsch maakte ze kennis met Vrijstad Energie. Van daaruit is Vrijstad Windwinning opgericht. Toen er bestuursleden werden gezocht, voelde de voorzittersrol op haar lijf geschreven. ,,Met mensen omgaan en dicht bij de mensen staan, vind ik leuk. Als voorzitter vind ik het belangrijk dat de juiste besluiten op het juiste moment worden genomen, dat alle afspraken goed worden vastgelegd en dat ieders capaciteiten goed worden benut. Andere taken zijn de ledenwerving voor de coöperatie en het project bekend maken bij de inwoners van Culemborg."

ENQUETE Windwinning Culemborg wil de 'eerlijkste windwinning van Nederland' zijn, van en voor Culemborgers. Energie uit eigen stad is leuker en beter. Samen groene stroom opwekken voor meer dan 17.000 huishoudens. In de zomer konden Culemborgers online een enquête invullen en hun mening geven. De 259 respondenten vinden het belangrijk dat direct-omwonenden maximaal worden beschermd tegen hinder van windmolens. Ook het beschermen van natuurwaarden in het plangebied moet zwaar wegen. Tegelijkertijd willen de inwoners dat Culemborgse windmolens zoveel mogelijk groene energie opwekken. Verder vindt 22% van de respondenten dat 'financieel profijt voor alle inwoners' het meest relevante belang is. Er is weinig draagvlak voor het beter inrichten van het plangebied voor recreatieve doeleinden.

Wil de voorzitter nog iets zeggen ter afsluiting? Ja, dat wind op land op dit moment de goedkoopste vorm van duurzame energie is en de meest efficiënte. Ook persoonlijk heeft ze wel wat met 'wind'. ,,Ik hou van wind die lekker door mijn haren gaat, als ik schaats of in de zeilboot. Wind is in Nederland zo iets vanzelfsprekends, dat is lang niet overal zo. Laten we wind opnieuw waarderen en gebruiken", aldus Rita Braam.