• Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje

    Jan de Boer

Negentien sollicitanten voor burgemeestersambt Culemborg

CULEMBORG Voor de burgemeestersvacature in de gemeente Culemborg (ca 27.700 inwoners) hebben zich negentien sollicitanten gemeld bij de commissaris van de Koning in Gelderland, Clemens Cornielje. Onder de sollicitanten bevinden zich zes vrouwen. De leeftijd varieert van 37 tot en met 62 jaar. Wat politieke oriëntatie betreft hebben opvallend veel VVD'ers (7) en leden van GroenLinks (4) gereageerd. Daarnaast reageerden drie personen van PvdA- en drie van D66-huize, terwijl twee CDA'ers hebben gesolliciteerd.

 

Onder de kandidaten bevinden zich twaalf (oud-)wethouders, twee Statenleden, één lid van de Tweede Kamer en één oud-burgemeester. De overige drie sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening.

 

PROCEDURE In de komende maanden zal Cornielje gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Culemborg is samengesteld. In dit overleg wordt de selectie van kandidaten waarmee de vertrouwenscommissie gaat spreken, vastgesteld. Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt deze commissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling, vergezeld van een advies van de commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Alleen de naam van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling staat wordt openbaar gemaakt.

De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in het voorjaar van 2017 in de gemeenteraad van Culemborg worden vastgesteld.