Nieuw beleid Internationale Duurzame Ontwikkeling Culemborg

CULEMBORG In het beleidsplan Internationale Duurzame Ontwikkeling 2015-2018 legt het college van B en W van de gemeente Culemborg het accent meer op het vergroten van bewustwording bij inwoners van Culemborg over wat zij zelf kunnen bijdragen aan internationale duurzame ontwikkeling. Lokale organisaties, inwoners en bedrijven kunnen projecten indienen die hieraan bijdragen en leiden tot meer samenwerking. Met het nieuwe beleidsplan komt de Bijdrageregeling Burgerinitiatieven Internationale Samenwerking (BBIS) per 1 januari 2016 te vervallen.

Het concept van het beleidsplan is op 1 september 2015 besproken met lokale organisaties die bezig zijn met internationale samenwerking. Deze bijeenkomst heeft een aantal suggesties opgeleverd, die in het beleidsstuk zijn verwerkt. Ook werd een motto voor het nieuwe beleid aangedragen: "Een Culemborger is een wereldburger".

Het college van B en W stelt een onafhankelijke commissie van deskundigen samen om het beleidsplan uit te voeren. De commissie verdeelt de jaarlijks beschikbare middelen over de aanvragen van lokale organisaties aan de hand van transparante afwegingscriteria. De commissie beoordeelt elke aanvraag op kwaliteit en de bijdrage die het levert aan de gestelde beleidsdoelen. Joost Reus, wethouder internationale samenwerking van de gemeente Culemborg: ,,Bewustwording is de eerste stap, maar het gaat natuurlijk ook om de acties die hierop volgen."

Het college legt het plan nu ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.