• Blinkschool
  • Blinkschool

Nieuw door kinderen ontworpen klimtoestel basisschool Blink

CULEMBORG Het geduld van de kinderen van basisschool Blink aan de Jan van Riebeeckstraat 9 in Culemborg is flink op de proef gesteld, maar nu is het eindelijk zover: het nieuwe natuurlijke klimtoestel van de schoo -de klimboom - is goedgekeurd. Op dinsdag 10 oktober om 14.15 uur komt wethouder Joost Reus het toestel officieel inwijden.

De ouders en de kinderen van Blink hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan het nieuwe, groene schoolplein. En ze zijn dan ook verheugd dat het nieuwe klimtoestel in gebruik genomen kan worden.

Bijzonder is dat het toestel mede ontworpen én gebouwd is door de kinderen. Onder begeleiding van Rutger van Mazijk en Nelleke van Kempen van De Persimoen hebben zij maquettes gebouwd. Op basis hiervan is een realistisch ontwerp gemaakt dat de kinderen hebben goedgekeurd. In de bouwfase hebben de kinderen meegebouwd en het klimtoestel getest.

De klimboom is het middelpunt van het nieuwe natuurlijke schoolplein. Vorig jaar is hier onder meer al een moestuin, boomgaard en buitenkring gerealiseerd. Doordat de transformatie van het schoolplein met nauwe betrokkenheid van de kinderen en ouders wordt uitgevoerd, is dit voor iedereen een leerzaam proces.

Behalve met elkaar is ook samengewerkt met de buren. Buurtbewoners zijn betrokken bij de plannen en het schoolplein is, aan de zijde van de Gelddijk, toegankelijk voor omwonenden van Blink.

De komende periode wordt nog volop gewerkt aan een zand- en waterspeelplaats. Er komt een waterpomp, met daar omheen een gebied dat de kinderen mede mogen vormgeven.

In het hele schoolpleinontwerp is rekening gehouden met duurzaam waterbeheer. Zo wordt de regenwaterafvoer afgekoppeld en wordt het water opgevangen of omgeleidnaar plekken in het terrein waar het in de grond kan zakken.

De ontwikkelingen op het schoolplein zijn financieel mede mogelijk gemaakt door Stichting Vrienden van Vernieuwend Onderwijs, Jantje Beton, Duurzaamheidssubsidie Gemeente Culemborg, Het Buurtpanel, Kern met Pit en Stichting Trinamiek

www.blinkschool.nl