• archief BDUmedia

Nieuw inkoopbeleid gemeente Culemborg: verantwoord, duurzaam en eenvoudiger

CULEMBORG Op 29 januari heeft het college van BW van de gemeente Culemborg het nieuwe inkoopbeleid vastgesteld. Met dit inkoopbeleid kan de gemeente Culemborg verantwoord inkopen en zijn inkoopprocedures eenvoudiger geworden. Als basis is het voorbeeld van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gebruikt. Dat is vertaald naar de Culemborgse situatie.

Er is veel meer aandacht voor duurzaamheid en social return on investment. Dat stelt de gemeente Culemborg in staat om duurzame en sociale keuzes te maken. De inkoopprocedures zijn eenvoudiger geworden. De administratieve lasten worden daardoor beperkt. Ook is het voor lokale en regionale ondernemers gemakkelijker om mee te doen met het uitbrengen van een offerte. Tot slot wil de gemeente Culemborg meer duidelijkheid geven over gunningen. In 2019 lanceert de gemeente daarom een gunningenregister op de website. Zo kan iedereen zien aan welke ondernemers grotere opdrachten zijn gegund.

ACTUEEL EN TOEKOMSTBESTENDIG In 2014 stelde de gemeente Culemborg voor het laatst haar inkoopbeleid bij. Sindsdien heeft zowel de wet- en regelgeving als de gemeente zelf niet stilgestaan. Zo is onder invloed van nieuwe Europese richtlijnen de Aanbestedingswet 2012 gewijzigd. Daarnaast is binnen de gemeente de inkoopfunctie beter gepositioneerd en werkt de gemeente aan verdere professionalisering. De gemeenteraad heeft nieuwe kaders vastgesteld als het gaat om maatschappelijk verantwoord inkopen. Ook is aansluiting gezocht bij het nieuwe Raadsprogramma. Al deze ontwikkelingen zijn meegenomen en verwerkt. Het inkoopbeleid is daarmee toekomstbestendig en actueel.

INKOOP De meeste taken en projecten die de gemeente Culemborg wil uitvoeren kosten geld. De gemeente koopt producten of diensten bij anderen in. Dat heet inkopen. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van sportvelden, het aanleggen van speeltuinen of het vernieuwen van straatverlichting. Bij deze inkopen besteedt de gemeente gemeenschapsgeld. De gemeente Culemborg vindt het belangrijk om dit transparant en volgens de regels te doen. In een inkoopproces maakt de gemeente belangrijke keuzes. Het inkoopbeleid is daarbij ondersteunend.

Het nieuwe inkoopbeleid is te vinden op www.culemborg.nl/inkoop-en-aanbestedingen.