Nieuw lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Rivierenland: Marc Hendriks

TIEL De Raad van Toezicht van Ziekenhuis Rivierenland heeft besloten Marc Hendriks te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Rivierenland. Hendriks volgt per 1 september A.B. Wymenga op. Deze is per mei 2016 terugtreden vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Met de benoeming van Marc Hendriks is na de recente aanstelling van Paul Verploegen als voorzitter, de Raad van Bestuur weer voltallig.

Hendriks heeft veel ervaring als bestuurder in verschillende zorgorganisaties. In de afgelopen jaren deed hij als bestuurder ervaring op in zowel verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg als in ziekenhuisorganisaties. De Raad van Toezicht is ervan overtuigd met deze benoeming het belang van de patiënten binnen de regio Rivierenland te dienen; zij zijn gebaat bij een stabiele leiding en aansturing van de ziekenhuisorganisatie.