• Susanna Leidelmeyer

Nieuw schoolplein De Palster geopend

CULEMBORG Afgelopen week heeft basisschool De Palster Schoolplein14 geopend. Dit schoolplein is mede tot stand gekomen dankzij een gewonnen prijs van supermarkt COOP. Schoolplein14 is een project van de Johan Cruyff Foundation, waarmee kinderen ook tijdens en na schooltijd worden uitgedaagd om samen meer te sporten en te spelen. Sport en spel is net zo belangrijk voor de ontwikkeling van een kind als leren lezen en schrijven. Deze gedachte sluit helemaal aan bij de visie van de school. In een prettige sfeer werkt op basisschool De Palster een professioneel team samen met de ouders en de kinderen eraan om de talenten van de kinderen zo goed mogelijk te laten groeien. Of het nu gaat over de talenten op het gebied van rekenen, taal, cultuur of sport. Het mooie schoolgebouw biedt met zijn ruime lokalen en verschillende nevenruimten alle gelegenheid om kinderen rustig zelfstandig of samen te laten werken.

Het nieuwe schoolplein wordt ook voor- en naschooltijd intensief gebruikt. Basisschool De Palster is een kleinschalige school met een breed aanbod. Van 's ochtends 7:15 uur tot 's avonds 18:00 uur zijn kinderen welkom in het gebouw van basisschool De Palster. De kinderen kunnen 's ochtends samen ontbijten bij buitenschoolse opvang (bso) 'De Rakkertjes' en daarna buitenspelen op het grote plein. Daarna start de schooldag op peuterspeelzaal De Rakkertjes of rk basisschool De Palster. Tussen de middag bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de tussenschoolse opvang. Nadat de lesdag om 15:00 uur is afgelopen, kunnen de kinderen deelnemen aan het gevarieerde aanbod van bso De Rakkertjes. Ook dan wordt intensief gebruik gemaakt van Schoolplein 14.

 

Open dag

Op vrijdag 15 april houdt basisschool De Palster een open dag. Zowel onder schooltijd (10:30-12:00 uur) als na schooltijd (16:00-18:30 uur) zijn alle belangstellenden welkom om de sfeer op rk basisschool De Palster, rk peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang De Rakkertjes zelf te ervaren.

Info: directeur, Justin Huisman 0345-514776, www.rk-depalster.nl