• Groen Links luistert aandachtig naar Han Braam , fractievoorzitter VVD ,,Met een formateur voor de keuze van de wethouders, krijg je een team met een breed draagvlak in de raad."

    Brigitte Vergouwen
  • Tim de Kroon, fractievoorzitter Groen Links vraagt om een weerspiegeling van de verkiezingsuitslag in het te vormen college.

    Brigitte Vergouwen
  • Roelof Bleker

    Brigitte Vergouwen

Nieuwe bestuursvorm voor raad

CULEMBORG De raad gemeenteraad stemde maandag unaniem in met het voorstel van informateur Roelof Bleker om in de nieuwe bestuursperiode samen te werken volgens een breed raadsakkoord. Donderdag 18 april benoemt zij de procesbegeleider die samen met de fracties de inhoud van dit akkoord vorm gaat geven.

door Brigitte Vergouwen

Donderdag benoemt de raad ook een formateur voor de selectie van de wethouders. Burgemeester Gerdo van Grootheest nodigt alle fracties uit om voor woensdagmiddag met kandidaten te komen.

In een raadsakkoord legt de raad die zaken vast waar zij het in grote lijnen over eens is. Het college van B en W voert deze zaken uit, waarbij de raad haar controlerende taak behoudt. Bleker noemt het Sociaal Domein, mogelijk veiligheid en de aanpak van het klimaatprobleem.

Naar andere, complexere zaken wordt eerst onderzoek gedaan. Volgens Bleker zijn dit de stadsvisie, de omgevingsvisie, verkeersveiligheid en mobiliteit, de Redichemsche Waard, Parijsch en de samenwerking binnen de regio. Over thema's waarover de raad niets afspreekt, wordt in de raadvergaderingen gestemd waarbij behoud van politieke identiteit mogelijk is. Het college van B en W is in deze samenwerking een vertegenwoordiging van de gehele raad.

Tim de Kroon, GroenLinks, vroeg als eerste om een weerspiegeling van de verkiezingsuitslag in de keuze van de wethouders. Fouad Sidali, wethouder PvdA, had graag inwoners betrokken bij het tot stand komen van het raadsakkoord. Thijs Heemskerk, SP, waarschuwt dat het kiezen van de wethouders een mogelijk breekpunt is in de totstandkoming van het raadsakkoord. Volgens Han Braam, VVD, is het daarom belangrijk dat de formateur een sterk ontwikkeld gevoel voor politiek heeft.

In het rapport van Bleker staat dat de raad naar verwachting op 17 mei tot een raadsakkoord kan komen. Op 31 mei kan de raad dan een nieuw college benoemen.