Nieuwe brugklassers en hun ouders maken kennis met Lek en Linge

CULEMBORG Ruim vijfhonderd aankomende brugklassers van ORS Lek en Linge maken samen met hun ouders deze weken al kennis met de nieuwe school. Zo wordt de overstap na de zomervakantie minder groot, is het idee erachter.

,,We doen dit heel bewust, zodat de kinderen al voordat ze met vakantie gaan weten in welke klas ze zitten en welke mentor ze hebben", vertelt locatiedirecteur Dicky van Berkel. ,,Het is een investering in een voor iedereen drukke periode, maar die is het zeker waard. Deze week komen alle ouders kennis maken op een informatieavond. Om het kleinschalig te houden, ontvangen we de ouders in vier groepen. Volgende week is het de beurt aan de leerlingen. De driehoek kind-ouder-school is voor ons de basis. Het is van belang dat je met elkaar in contact bent."

Ook voor Van Berkel wordt het een bijzondere ervaring. Ze is 1 april begonnen in deze functie nadat ze de drie jaar ervoor in Nijkerk heeft gewerkt. ,,Wat mij in Lek en Linge aantrekt is de brede brugklaslocatie. Alle leerlingen, van vmbo-basis tot tweetalig gymnasium, gaan hier samen de brug over vanuit het basisonderwijs. Ook het feit dat kunst en cultuur hier een belangrijke rol spelen, vind ik belangrijk. Daardoor krijgen kinderen de kans om hun talenten te ontwikkelen. Het is me de eerste maanden opgevallen dat het in het gebouw zo rustig is. Natuurlijk, het zijn brugklassers en die zijn soms springerig, maar het is vooral levendig. Ik kende dat nog niet, zo'n apart gebouw. Het sluit prima aan op hoe ik tegen onderwijs aankijk. In een veilige setting kunnen de leerlingen hier wennen aan het voortgezet onderwijs. Want het is natuurlijk een grote overgang."

Aan die overgang is al het nodige voorafgegaan, zegt Van Berkel. ,,We doen een 'warme' overdracht van iedere leerling. Dat is een zorgvuldig proces, waarin we de leerlingen op de juiste plek binnen de school willen krijgen. Verder hebben kinderen kunnen aangeven of ze met iemand in de klas willen. Daarnaast letten we op de fietsroutes of dat kinderen met de trein komen. Dat alles met het doel dat ieder kind aansluiting vindt."