• ,,Ik richt mij op de toekomst waarin regionale samenwerking een belangrijke plaats inneemt," aldus Kees Jan de Vet, waarnemend burgemeester van Culemborg.

    Jacqueline Spijkerman

Nieuwe burgemeester Culemborg moet visie op veiligheid hebben

CULEMBORG De Culemborgse gemeenteraad heeft een profielschets opgesteld voor de nieuwe burgemeester, die interim Kees Jan de Vet moet opvolgen. In deze profielschets staat omschreven wat voor burgemeester Culemborg zoekt en over welke bestuurlijke vaardigheden de nieuwe burgemeester zou moeten beschikken.

De profielschets (te vinden op www.culemborg.raadsinformatie.nl) is op 24 oktober besproken en vastgesteld door de gemeenteraad. Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje: ,,De profielschets is niet alleen een belangrijk houvast voor de kandidaten, maar is ook belangrijk voor de commissaris en de vertrouwenscommissie. Zij gaan kandidaten selecteren op basis van de eisen die in de profielschets staan."

Cornielje: ,,Veiligheid is een belangrijk thema in de profielschets. Ik wil dan ook alle kandidaten uitnodigen in hun brief een visie te geven op veiligheid en dan in de volle breedte. Dat is wat mij betreft een mooi handvat om over dat thema verder te spreken tijdens eventuele sollicitatiegesprekken. Duidelijk moet zijn welke ervaring de kandidaat heeft en welke bijdrage hij kan leveren op het gebied van openbare orde en veiligheid. Kandidaten die niet bereid zijn daar iets over op te schrijven, krijgen wat mij betreft een minnetje."

Cornielje over participatie: ,,Daarnaast wordt de kandidaten gevraagd om hun visie op burger- en overheidsparticipatie te geven. Dat is een thema waar we eigenlijk allemaal mee bezig zouden moeten zijn. Sollicitatiebrieven worden ook daar op getoetst."

VERTROUWENSCOMMISSIE Op 24 oktober is ook een vertrouwenscommissie ingesteld die bestaat uit bestaat uit de raadsleden H.A. Clarisse, S.A.D. Jumelet, K. Amani-Ayan, R.P. Oortwijn, M.A. Mulder, N. De Geus-De Bruin, en A. El. Boustati (allen lid), M. Wichgers (voorzitter) en wethouder C. Stolwijk (adviseur). De vertrouwenscommissie gaat de kandidaten beoordelen voor het ambt van burgemeester en bereidt de aanbeveling van de raad voor de benoeming van de burgemeester voor.

VACATURE Naar verwachting wordt de vacature maandag 31 oktober opengesteld. De commissaris gaat vervolgens alle binnengekomen sollicitatiebrieven lezen en informatie over de kandidaten verzamelen. Hij verschaft aansluitend de vertrouwenscommissie een goed beeld van alle kandidaten die gesolliciteerd hebben. Een deel van de sollicitanten wordt uitgenodigd voor een gesprek. Na de gesprekken met de kandidaten volgt er een aanbeveling door de raad van twee kandidaten, waarvan alleen de eerste openbaar wordt gemaakt. De Kroon neemt in april/mei uiteindelijk een besluit over de benoeming en maakt die bekend.