• KWC Culemborg
  • KWC Culemborg
  • KWC Culemborg

Nieuwe burgemeester maakt kennis met het KWC

CULEMBORG De nieuwe Burgemeester van Culemborg, Gerdo van Grootheest, heeft donderdag 24 augustus kennisgemaakt met het KWC. Hij heeft onder meer een rondleiding door beide gebouwen gekregen, directie en medewerkers de hand geschud en vooral leerlingen gesproken.

Ter afsluiting van dit bezoek waren er gesprekken met leerlingen die volgens het succesvolle kansklassenconcept van het KWC één of meer vakken op een hoger niveau gedaan hebben en daarna zijn doorgestroomd naar dat hogere niveau. Ook waren er gesprekken met leerlingen uit het tweetalig onderwijs, die vertelden over hun Europese en internationale oriëntatie (EIO/Elos). Ten slotte heeft Van Grootheest meegekeken met leerlingen die bezig waren met praktijkgerichte opdrachten in het vmbo.

De burgemeester toonde zich zeer betrokken bij het onderwijs en de jongeren in Culemborg en gaf aan dat dit contact zeker een vervolg zal krijgen.