• Muziek op Schoot

Nieuwe cursussen peutermuziek/Muziek Op Schoot

CULEMBORG Op woensdag 17 januari en vrijdag 19 januari start docente Karlijn Scheepers met haar nieuwe cursussen Peutermuziek/ Muziek Op Schoot. De cursus bestaat uit 10 lessen en heeft het thema winter.

Op woensdag is de cursus voor peuters van 2 tot 4 jaar en begint om 9.30 uur en eindigt om 10.10 uur. Op vrijdag zijn eerst de dreumesen (1-2 jaar) aan de beurt van 9.00 tot 9.40 uur. Daarna volgen de peuters (2-4 jaar) van 10.00 tot 10.40 uur. Op beide dagen vindt de cursus plaats in Kindercentrum Pompidoe aan de Prijsseweg 45 in Culemborg.

Info: www.muziekopschootculemborg.nl of op de facebookpagina: Muziek Op Schoot Culemborg. Aanmelden: k_scheepers@planet.nl

Muziek Op Schoot

Bij een cursus peutermuziek/Muziek Op Schoot komen de cursisten samen met een (klein)kind of oppaskind zingen, bewegen en spelen op muziek. Er worden bekende, maar ook nieuwe liedjes gezongen. Tijdens de les wordt er gebruik gemaakt van diverse instrumentjes, zoals schudeitjes, trommeltjes en tikstokjes. Maar ook allerlei andere materialen komen aan bod, zoals ballen, sjaaltjes, teiltjes. Niet alleen de muzikale ontwikkeling wordt hierbij gestimuleerd, maar ook andere ontwikkelingsgebieden, zoals de motoriek, de taal/spraak en de sociale ontwikkeling.