• Goilberdingerwaarden

    Don Wijns

Nieuwe namen voor paden en uiterwaarden

CULEMBORG Het college van B en W van de gemeente Culemborg heeft op advies van de commissie naamgeving nieuwe namen toegekend aan twee paden: het Rijnpad en het Otto de Beuspad. Daarnaast heeft het college de namen van de vijf waarden langs de Lek formeel vastgesteld: Goilberdingerwaard, Baarsenwaard, Lazaruswaard, Redichemsche waard en Beusichemsche waard.

In verband met de vindbaarheid en veiligheid is het belangrijk dat straten, wegen, pleinen en paden een naam hebben. Het pad dat in het verlengde ligt van de Rijnlaan, tussen de Eemweg en de Goilberdingerdijk, krijgt de naam "Rijnpad". Deze naam sluit aan bij de andere namen in de omgeving van het pad. Het pad dat tussen de Ronde Haven en de Vianensestraat langs de spoorlijn loopt krijgt de naam "Otto de Beuspad". Otto de Beus was een bekende Culemborger die veel heeft betekend voor Culemborg. Hij heeft vakbonden voor de arbeiders in de sigarenindustrie opgericht. Ook was De Beus actief in de politiek en één van de eerste socialistische wethouders in Nederland. Buiten zijn werk voor de vakbond en de politiek had Otto de Beus grote interesse in de Culemborgse geschiedenis en was één van de oprichters van het Genootschap A.W.K. Voet van Oudheusden.

Buiten de dijken langs de Lek ligt een aantal waarden. Van oudsher hebben de vijf waarden in de gemeente Culemborg historische namen die al eeuwen worden gebruikt. Omdat over de naamgeving en schrijfwijze van enkele waarden onduidelijkheid bestond, heeft het college van B en W besloten de namen van de waarden formeel vast te stellen. De namen van de waarden van west naar oost zijn: Goilberdingerwaard, Baarsenwaard, Lazaruswaard, Redichemsche waard en Beusichemsche waard.