• Henriett Somlai
  • Henriett Somlai

Nieuwe stap richting gezamenlijke ondernemersvisie

Henriett Somlai

@HenriettSomlai

CULEMBORG Het ondernemersinitiatief Krachtig Culemborgs Bedrijfsleven zette onlangs weer een stap richting een collectieve visie op ondernemerschap in Culemborg. Betrokkenen uit onderwijs, overheid en ondernemers hebben op maandag 13 april tijdens een klankbordbijeenkomst de koppen bij elkaar gestoken en met elkaar gediscussieerd over diverse thema's die de lokale ondernemers raken.

Centraal stond de vraag wat de betrokkenen zelf kunnen betekenen voor een Krachtig Culemborgs Bedrijfsleven, zodat Culemborg in 2025 'The place to be in business' wordt. Ook deelden de deelnemers hun standpunten over de zichtbaarheid van ondernemend Culemborg, over de onderlinge samenwerking en over de rol van Culemborg in de regio.

Directeur van het Koningin Wilhelmina College, Joke Hengefeld, was één van de deelnemers. ,,Het is goed dat we stappen zetten voor het sterker maken van ondernemend Culemborg. We hebben hier twee goede middelbare scholen en goed basisonderwijs. Het ligt voor de hand dat we graag aanhaken bij de lokale ondernemers. Zeker vanuit het KWC stimuleren we durf en creativiteit. We willen nadenken over echte kruisbestuiving. De uitdaging zit in de samenwerking op alle niveaus, niet alleen specifiek in beroepsonderwijs. Ik zie graag een VWO'er aanhaken bij een brainstormsessie over de positionering van een bedrijf."

Ook wethouder Huub van Oorschot en ondernemer, tevens lid van de stuurgroep, Pim van Veen nam deel aan de klankbordbijeenkomst.

Lees het uitgebreide verhaal met ook hun bevindingen in de Culemborgse Courant van woensdag 22 april.

Op de foto: Joke Hengefeld, Pim van Veen en Huub van Oorschot leveren vanuit onderwijs, ondernemerschap en overheid hun bijdrage aan de ondernemersvisie.