Nieuwe straatnamen in Culemborg

CULEMBORG Het college van B en W van de gemeente Culemborg heeft op advies van de commissie naamgeving nieuwe namen toegekend aan enkele straten en openbare ruimten.

In Parijsch-Zuid vindt op meerdere locaties nieuwbouw plaats. Eén van deze locaties is in de omgeving van de Zijderupsvlinderlaan. Voorgesteld wordt om aan de nieuw ontstane openbare ruimtes de namen "Monarchvlinderlaan" en "Satijnvlinderlaan" toe te kennen.

Verder wordt - gelet op de functie van deze openbare ruimte - voorgesteld om de naam "Waterliniepad" te wijzigen in "Waterlinieweg". De Waterlinieweg is een bestaande weg en wordt hiermee doorgetrokken vanaf de Laan naar Parijsch tot aan de Zijderupsvlinderlaan. De Monarchvlinderlaan loopt vanaf de nieuwe Waterlinieweg zuidwaarts. De Satijnvlinderlaan loopt vanaf de nieuwe Waterlinieweg deels parallel aan de Zijderupsvlinderlaan en komt vervolgens uit op de Monarchvlinderlaan.