• Martin Smaling

Nieuwe voorrangsregels bij ovonde vragen om gewenning

CULEMBORG In tegenstelling tot wat eerder werd gemeld hebben fietsers geen voorrang op auto's die de nieuwe ovonde bij de Tunnelweg oprijden en verlaten. Haaientanden en het bekende driehoekige bord met rode rand moeten fietsers op de nieuwe situatie attent maken.

Dit zal de komende periode voor alle weggebruikers zeker wennen zijn want zo kort na de opening van de ovonde denken nog veel fietsers dat zij voorrang hebben. Vooral lange rijen van fietsende scholieren nemen nog wel eens voorrang terwijl zij dat niet meer hebben. Andersom komt ook voor; automobilisten die voorrang nemen terwijl fietsers dit niet verwachten. (zoals op de foto)

Maar naast het conflict tussen automobilisten en fietsers is er nog een probleem. Automobilisten komend uit de Otto van Reesweg rijden abusievelijk nog wel eens rechtdoor waardoor zij gaan spookrijden. Drone-fotograaf Albert Jager heeft een filmpje met de naam "Hoe wel en hoe niet" op Youtube geplaatst waarin het een en ander duidelijk in beeld wordt gebracht.