• 2015-01-20 14:42:36 (ARCHIEFFOTO 20-01-2015) IJSSELSTEIN - Een apotheekassistente. Het komt steeds vaker voor dat apothekersassistenten agressief worden belaagd door patiënten. Dat meldt brancheorganisatie KNMP. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

    Robin van Lonkhuijsen

NZa actief bemoeit zich met de Culemborgse apothekerskwestie

Samenwerkingsovereenkomst in de maak

CULEMBORG Apotheek Culemborg heeft het kort geding waarin onvoorwaardelijke toegang tot de patiëntendossiers van apotheek de Fonteijn en apotheek Parijsch werd geëist afgewezen. Wel heeft de rechter bepaald dat er op korte termijn een samenwerkingsovereenkomst moet komen, omdat deze ontbreekt.

door Neeltje van Triest

t@neeltjevt

Dat Apotheek Culemborg onvoorwaardelijk tot het cluster Medicom-Pharmacom, een samenwerkingsverband van de Culemborgse huisartsen en apotheken, is toegetreden heeft de rechter niet kunnen bevestigen, omdat er geen officiële aanmeldingsprocedure voorhanden is. De clusterbeheerder van de huisartsen heeft wel een officiële goedkeuring tot toetreding aan apotheek Culemborg gegeven, de clusterbeheerder van de apotheken heeft niet op het verzoek gereageerd. Apotheek Culemborg heeft het cluster ook toestemming gevraagd om deel te nemen aan het elektronisch netwerk met patiëntgegevens. Deze is vervolgens wel op het netwerk aangesloten, maar kreeg geen toegang tot de patiëntgegevens van de andere apotheken, die door middel van het gebruiken van de stand 'waarneming' wel toegang tot elkaars gegevens hebben. De beide apotheken hebben de rechter verklaard in beginsel bereid te zijn Apotheek Culemborg toegang te verschaffen, maar dan moet er eerst over de voorwaarden worden gesproken.

Na de uitspraak is nu ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) actief bij de kwestie betrokken. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) was als nationale toezichthouder van onder andere de onderlinge samenwerking tussen huisartsen en apotheken op de zitting aanwezig. Deze instantie laat weten dat er met beide partijen contact is geweest en dat ze beiden hebben toegezegd binnenkort een overeenkomst aan te bieden. De NZa blijft de kwestie op de voet volgen. Als dit niet gebeurt, kan de NZa optreden, bijvoorbeeld door een aanwijzing op te leggen. Over de ingangsdatum van de overeenkomst wil de NZa niets kwijt.

Apotheek Culemborg heeft direct na de uitspraak een aangetekende brief gezonden naar de twee andere Culemborgse apotheken met de sommering om binnen zeven dagen een overeenkomst aan te gaan. Apotheek de Fonteijn en apotheek Parijsch laten weten dat de overeenkomst waarschijnlijk begin september een feit zal zijn.