• Martin Smaling

Oekraïne-referendum uitgelegd

CULEMBORG Op 6 april 2016 mogen we naar de stembus voor het Oekraïne Referendum. De vraag die u gesteld wordt luidt: ,,Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne?" 

 

door Nelly Hofman

Het referendum vindt plaats naar aanleiding van een handtekeningenactie van het comité GeenPeil. In de zomer van 2015 is er een wet aangenomen die referenda mogelijk maakt. GeenPeil wil van deze mogelijkheid gebruik maken. Zij heeft in september 300.000 handtekeningen verzameld om het eerste raadgevende referendum te bewerkstelligen. Deze organisatie meent dat het associatieverdrag met Oekraïne uiteindelijk zal leiden tot aansluiting tot de EU en dat het niet ten goede komt van de Nederlandse democratie.

Een associatieverdrag is een internationale overeenkomst die gericht is op economische en politieke samenwerking tussen de betrokken landen. Het verdrag stuurt onder andere aan op eenvoudigere en goedkopere handel tussen de partijen en bescherming van de mensenrechten.

De EU heeft met meer landen associatieverdragen, zoals met Chili, Zuid-Afrika en Jordanië en sinds kort dus ook met Oekraïne. Inmiddels hebben 28 EU-landen met het associatieverdrag met Oekraïne ingestemd. Of Nederland volgt, wordt binnenkort duidelijk.

Overigens betreft het een raadgevend referendum. Dat betekent dat de regering niet verplicht is het advies van de Nederlandse bevolking over te nemen.

 WAT STAAT ERIN? In het kort staan de volgende afspraken in het associatieverdrag:

- Het verminderen of opheffen van import- en exporttarieven; samenwerking op vlak van het buitenlandse beleid en veiligheidsbeleid; duurzame ontwikkeling en stimulering van meerzijdige relaties; het bestrijden van corruptie en georganiseerde criminaliteit; versterking van democratie en mensenrechten in Oekraïne, o.a. van LHBT-gemeenschappen; goed bestuur en rechtsorde; het tegengaan van de verspreiding van massavernietigingswapens

 Omdat Oekraïne een grensland van de EU is, wordt er veel waarde aan gehecht dat dit land veilig is.

 

NA DE UITSLAG De uitslag van het referendum is alleen geldig bij een opkomst van 30 procent of hoger. Bij een te lage opkomst of een 'ja' kan het associatieverdrag van de EU met Oekraïne in werking treden.

Bij een opkomst van minimaal 30 procent en een meerderheid voor 'nee' is het kabinet verplicht om de wet in heroverweging te nemen. Aangezien het een raadgevend referendum is, kan het kabinet het advies naast zich neerleggen en het verdrag toch goedkeuren. Wat het kabinet zal doen bij een meerderheid voor 'nee' is momenteel nog niet bekend.

Overigens is een blanco stem ook een optie. Een blanco stem kun je geven om je uit te spreken tegen het onderwerp van het referendum of om aan te geven dat je geen duidelijke mening hebt over het associatieverdrag. De stem telt wel mee voor de opkomstdrempel van 30 procent.Een blanco stem breng je uit door bij het stembureau geen van de vakjes aan te kruisen op het stembiljet.