• OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oncologie in alle facetten voor het voetlicht

TIEL Ziekenhuis Rivierenland haalt in de Borstkankermaand haar afdeling oncologie naar voren. Het huisblad Scoop is deze maand dikker dan voorheen en wordt bij uitzondering ook bij de huisartsen in de regio aangeboden. Scoop biedt een totaalvisie op de wijdvertakte oncologische zorg, een belangrijk deel van de zorg die in Ziekenhuis Rivierenland wordt uitgevoerd.

Neeltje van Triest

@neeltjevt

Chirurg Marnix de Roos benadrukt als voorzitter van de Oncologie Commissie in Ziekenhuis Rivierenland: ,,Oncologie heeft met vele vakgroepen en professies in dit huis te maken. Dan is het zaak dat alle belangen, projecten en voornemens centraal worden besproken." Hij doelt op de aanpak van eerste ongerustheid tot uiteindelijke diagnose en verder. Van iedere specialist wordt verwacht dat ze de deskundigheid afstemmen op die van de collega's en dat de patiënt als vanzelfsprekend mag rekenen op de allerbeste zorg."

Ingrid Wolbert, zorgmanager en vice-voorzitter Oncologie Commissie, benadrukt dat in de uitgave het netwerk van zorg door het hele ziekenhuis heen toont. Bestuurder en collega Paul Verploegen kan niet anders als dit beamen en laat weten dat de uitgave ''recht doet aan de zorg die Ziekenhuis Rivierenland biedt''. Hij is trots op zijn team.

Het complete team dat het eerste exemplaar van Scoop officieel overhandigd kreeg, schetst dat oncologische zorg en behandeling als het kan dichtbij wordt gegeven, maar als het moet de patiënt verder weg naar een gespecialiseerd ziekenhuis wordt doorverwezen. Joost Heikens, oncologisch chirurg: ,,Ook daar liggen goede afspraken aan ten grondslag. Er is altijd multidisciplinair overleg, waarbij we helder en duidelijk communiceren. We organiseren bijvoorbeeld regelmatig videoconferenties om bevindingen en behandelingen door te spreken.''

Vervolgens blikt het team naar de toekomst. Het liefst zouden ze zien dat de patiëntenstroom afneemt en er minder kanker geconstateerd wordt. Preventie is daarom onontbeerlijk. Nu al wordt in samenwerking met huisarts en GGD gewerkt aan bewustwording van de bevolking en een gezonde levensstijl gepromoot.

De Roos: ,,Een patiënt gaat een levenslang contract aan als er kanker wordt geconstateerd. Wij bouwen een intensieve band op en dat doet regelmatig een flink emotioneel beroep op ons werk. We werken met hart en ziel en we kunnen heel veel, maar nog steeds helaas niet alles.''

Schrijver en samensteller Walter Post, senior communicatieadviseur van Ziekenhuis Rivierenland Tiel, heeft het functioneren van de oncologische in Ziekenhuis Rivierenland intensief onder de loep genomen en een groot deel van de medewerkers, vakgroepen en afdeling geïnterviewd. Samen met vormgever Anja van Hensbergen heeft hij een uitgave verzorgd die zowel intern als extern de komende tijd als totaaloverzicht wordt gepresenteerd.

Op de foto: Micha Verbruggen, unitmanager poli's, opleidingscoördinator en contactpersoon Integraal Kankercentrum Nederland, Marc Hendriks, bestuurder, Paul Verploegen, bestuurder, Ingrid Wolbert, zorgmanager en vice-voorzitter Oncologie Commissie, Joost Heikens, oncologisch chirurg.