• Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg

Ondermijning onderwerp bij KCB

CULEMBORG De Kring Culemborgse Bedrijven (KCB) hield in samenwerking met Stichting Pavijen en Keurmerk Veilig Ondernemen een informatieavond over Ondermijning in de burgerzaal van het Oude Stadhuis.

Ondermijning is de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld en heeft vele gezichten onder andere bij hennepteelt, vervaardigen van synthetische drugs, witwassen, mensenhandel en afpersing. Ondermijning schaadt de samenleving en de rechtstaat en is groter dan gedacht. Ook in Culemborg.


Burgemeester Gerdo van Grootheest, tevens portefeuillehouder veiligheid, presenteerde aan de hand van een PowerPoint de risico's van ondermijning, vertelde over structurele integrale controles en bestuurlijke maatregelen en gaf tips waar de ondernemer en/of pandeigenaar alert op kan zijn. Tijs Binneveld, beleidsambtenaar integrale veiligheid en wijkagent Pavijen Gerard van den Akker vulden hem aan met voorbeelden uit de praktijk. Hierna konden diverse vragen gesteld worden aan het drietal.

De gemeente hoopt in januari 2019 het ondermijningsbeeld van Culemborg helder te hebben en neemt dat mee in de Kadernota Veiligheid.