• Martin Smaling

Onderzoek naar fietsbrug Lek in gang gezet

CULEMBORG De bespreking van de raadsbegroting bestond dit jaar uit twee avonden, maandag 31 oktober en donderdag 3 november. Een in het oog springende motie die werd aangenomen betrof het verzoek om een onderzoek naar een fietsbrug over de Lek

door Brigitte Vergouwen

De eerste avond gaven de verschillende fracties hun algemene beschouwingen waarin zij reageren op de begroting en de plannen voor het komend jaar bespreken. Iedere fractievoorzitter kreeg 5 minuten spreektijd. Monica Wichgers, VVD, trapte af: ,,We zijn enorm trots dat er wederom een sluitende begroting gepresenteerd is zonder dat daarvoor de last voor de inwoners meer zal stijgen dan trendmatig." Haar collega Machid el Boustati, fractievoorzitter van Culemborg Centraal, was het daar niet mee eens: ,,Het jaarverslag werd dit jaar op het nippertje ingeleverd bij de provincie. Deze werkwijze is onacceptabel. Het roer moet echt om." Hij haalde hiermee de woede van zijn collega's op zijn hals. Marinka Mulder, PvdA: ,,U heeft veel kritiek op college en raad, dat is uw goed recht, maar het is goed gebruik dat u met een alternatief komt." Monica Wichgers: ,,Na dit enorme betoog van CC, wil ik u meegeven dat de jaarrekening al half april in concept in deze raad lag. Het doet mij verdriet dat u zegt dat wij de accountant de schuld geven. De accountant heeft aangegeven dat zij een capaciteitstekort heeft. Deze week is er veel energie gestoken in het vinden van een andere accountant om te zorgen dat dit goed verloopt." El Boustati wees erop dat ,,de accountant niet voor niets de handen ervan aftrekt. Het is goed dit te evalueren." Wichgers: ,,De accountant heeft tegen nog veertig andere gemeenten gezegd geen controle meer te willen uitoefenen omdat zij hun intern beleid hebben gewijzigd. Uw opmerking is geheel voor uw rekening." Rudi Oortwijn, GroenLinks: ,,Dit zijn insinuaties waarvan ik wil dat u er afstand van neemt. Dit kan gewoon niet. Suggereren dat de gemeentelijke organisatie er een bende van maakt. Het klopt wat mevrouw Wichgers zegt. Ik ben ook wel heel kwaad, dat merkt u."

FIETSVERBINDING De nadruk van de algemene beschouwingen lag met name bij armoedebestrijding, burgerparticipatie en duurzaamheid.

Fractievoorzitter Huib Clarisse van D66 legde de nadruk op duurzaamheid en op de regionale samenwerking. Op logistiek gebied ziet D66 graag een fietsbrug voor het woon-werkverkeer tussen Culemborg en Utrecht. De motie hiervoor is aangenomen, wat betekent dat het college onderzoek gaat verrichten naar welke mogelijkheden er in samenwerking met provincie en gemeente Houten zijn voor een snelle fietsverbinding. Daarbij kijkt het college ook naar wat dit betekent voor de pont.

MOTIES Moties en amendementen die tijdens de begrotingsvergadering zijn aangenomen: verbetering aansluiting Jan van Riebeeckstraat op de Vianensestraat; financiële impuls aan duurzaamheidsagenda; extra investeren in actieplan binnenstad; reserveren middelen jeugd en wijken; budget voor kindergemeenteraad; sturen op schuldhulpverlening; gebruik maken van beleidsvrijheid kostendelersnorm; ambities duurzaamheid; breed stadsgesprek uit de armoede komen.

Alle algemene beschouwingen van de verschillende coalitiepartijen en moties zijn terug te vinden op de website van gemeente Culemborg.