• Archieffoto van een informatiebijeenkomst over de Spoorzone in juni 2015.

    Theo van Dam - Culemborg

Ontwikkeling Spoorzone terug bij af

CULEMBORG De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Culemborg van 10 juni 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan Spoorzone. Dit staat letterlijk te lezen in de uitspraak zoals deze bekendgemaakt is. Daarnaast draagt de raad de gemeente Culemborg op om binnen vier weken na verzending van deze uitspraak te zorgen zorg te dragen dat deze uitspraak wordt verwerkt op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl. Ook komen de proceskosten voor rekening van de gemeente Culemborg.

 

Neeltje van Triest

t neeltjevt

De Verenigde Ondernemers Culemborg (VOC) was naar de rechter gestapt, nadat het bestemmingsplan dat herinrichting van de stationsomgeving van Culemborg door de Culemborgse gemeenteraad was aangenomen.Dit plan omvatte onder andere de komst van een nieuwe supermarkt, de herontwikkeling van het gebied en de komst van stationsgerelateerde winkels. 

De gemeente had onder meer gebruik willen maken van de mogelijkheid om het bestemmingsplan 'Spoorzone' niet binnen tien jaar te realiseren, maar pas binnen twintig jaar. Omdat het bestemmingsplan door de uitspraak weer binnen de gebruikelijke wettelijke periode van tien jaar uitvoerbaar moet zijn en de gemeenteraad heeft aangegeven dat dit niet haalbaar is, is het bestemmingsplan Spoorzone vernietigd. Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Jan Merkx, voorzitter  van de Verenigde Ondernemers Culemborg (VOC) laat de uitspraak nog even bezinken. Hij is gematigd opgetogen en constateert dat het raadsbesluit op juridische gronden is verworpen. ,,Wat mij nog steeds stoort is dat alle acties van de gemeente gebaseerd waren op rapporten uit 2009. Dat vind ik jammergenoeg niet terug in deze uitspraak.' 'Hij benadrukt dat het voor de binnenstad een goede zaak is, maar dat over de spoorzone nog eens extra nagedacht moet worden. Als laatste laat hij weten dat het hem erg is tegengevallen hoe de VVD in deze kwestie gehandeld heeft. ,,We zijn deze procedure niet voor niets gestart'', besluit hij zijn betoog.

Giel Smits spreek namens de ondernemers op Parijsch. Hij voelt het als een eerlijk feit dat ''zaken die krom zijn en toch rechtgepraat moesten worden, door een onafhankelijke macht zijn beoordeeld.'' Hij is blij voor de detailhandel in Culemborg en hoopt dat Ahold nu uitbreiding op het huidige perceel gaat realiseren. ''Dat komt de binnenstad dan ook weer ten goede.''

Wethouder Collin Stolwijk: ,,De gemeente is teleurgesteld over de vernietiging van het bestemmingsplan en constateert dat de Raad van State een groot aantal andere bezwaren tegen het bestemmingsplan Spoorzone niet heeft overgenomen. Dan gaat het bijvoorbeeld over bezwaren tegen de invulling van de stationsgebonden detailhandel en de effecten daarvan op de overige detailhandel in Culemborg alsmede bezwaren betreffende vermeende ongeoorloofde staatsteun en financiële onvolkomenheden.''