Open dag op Basisschool De Palster

CULEMBORG Op vrijdag 7 april zet basisschool De Palster tussen 9:00 uur en 12:00 uur en 13:00-15:00 uur de deuren open. Alle belangstellenden zijn deze dag welkom om kennis te maken met de unieke doorgaande lijn van peuterspeelzaal, basisschool en buitenschoolse opvang.

De Palster is een kleinschalige basisschool met een breed aanbod. De school kenmerkt zich door modern onderwijs, waarbij de leerlingen nauw betrokken worden bij hun eigen ontwikkeling. Samen met de ouders en kinderen zorgt een team van gepassioneerde leerkrachten ervoor dat de talenten van alle kinderen kunnen groeien. Binnen het team is veel extra kennis aanwezig. Zo beschikt het team over twee intern begeleiders, twee remedial teachers, en ook leerkrachten met extra kennis op het gebied van sociale-emotionele vaardigheden, gedrag, dyslexie, dyscalculie en hoogbegaafdheid.

De Palster gaat mee met de tijd. Met behulp van de nieuwste ICT-middelen wordt er modern onderwijs gegeven. Hierbij is extra aandacht voor de individuele ontwikkeling van ieder kind. Naast aandacht voor de basisvakken als rekenen en taal, is er op De Palster ook extra aandacht voor Kunst en Cultuureducatie. In iedere groep wordt bijvoorbeeld ook theaterles gegeven.

In het schoolgebouw is een route aangegeven zodat de aanwezigen zich een goed beeld kunnen vormen van wat de school te bieden heeft. Leerkrachten en mede-ouders geven graag een rondleiding en kinderen zijn ook welkom.

Basisschool De Palster, Hageroos 1, Culemborg, 0345-514766 of info@rk-depalster.nl