• Kinderpardon

Oproep Manifestatie Kinderpardon 3.1 Culemborg

CULEMBORG Op 20 november, om 19 uur worden fakkels voor de Grote of Barbarakerk in de Grote Kerkstraat te Culemborg ontstoken: Licht voor de jongens Andropov, Denis en Maksim, die weer terug moeten keren naar hun ouders en zusje Arina in Kiev. Zij moeten ongewild daar hun nog niet gesloten asielprocedures afwachten.

Op deze Internationale Dag van de Rechten van het Kind wil het 'Burgerinitiatief Kinderpardon', gesteund door De Raad van Kerken Culemborg, De Goede Zaak, Defence for Children, De Popupkerk, lokale politici, het college van B en W, scholen en vele betrokken burgers, aandacht schenken aan deze rechten, zoals Artikel 3.1 waarin het handelen in het belang van het kind centraal staat. Voordrachten, een korte wake, zang en muziek in de Barbarakerk worden hand in hand afgesloten met een grote kring op de Markt van Culemborg, symbool van vriendschap en saamhorigheid. Betrokken en bewogen burgers in Culemborg roepen eenieder op om zo samen te pleiten voor een ruimhartig Kinderpardon. Wie zich aan wil sluiten, kan kijken op facebook: Manifestatie Kinderpardon 3.1 Culemborg.

KINDERPARDON Deze lokale manifestatie is bedoeld om vooral aan de familie Andropov te laten zien dat de strijd om het Kinderpardon ook echt toe te passen, niet is opgegeven. Ook al verlaten zij Nederland om hun asielzaak, die dient op 18 december, in een voor hen vreemd land Oekraïne af te wachten, doel is hen weer op te nemen in de Culemborgse gemeenschap. Alleen zo kan recht worden gedaan aan hier gewortelde kinderen en hun ouders. Ook de andere 400 kinderen, vallend onder het pardon, moeten daarbij beschermd worden, ongeacht de reden of duur van procedures waarin hun ouders en de overheid verwikkeld zijn.

Net zoals in andere zaken werd een eerste Hoger beroep van de Andropov's gewonnen, waarna zij verwikkeld raakten in langdurige beroepsprocedures met de overheid. Ook in andere Kinderpardongemeenten zijn er op 20 november acties om de daarbij in Nederland gewortelde kinderen thuis te laten. Landelijk trekt het burgerinitiatief in de vorm van de petitie van Tim Hofman mede door de documentaire 'Terug naar je eige land' nog volop de aandacht. Die gelijknamige petitie wordt 11 december aangeboden aan de Tweede Kamer, waarbij een grote demonstratie op het Binnenhof in Den Haag gepland staat.

ESTAFETTE De organisatie van Manifestatie Kinderpardon 3.1 is trots dat Vrijstad Culemborg zo het voortouw neemt. Om zo de krachten van bijna 100 Kinderpardongemeentes en 180 lokale actieleiders van De Goede Zaak te bundelen. Ook moeder Olga Andropova geeft aan: ,,Het is belangrijk door te vechten ook voor die andere 400 kinderen." Iets waar men in Culemborg in ieder geval helemaal klaar voor staat.