• BDU Archief

Pa na de zomer weer zwemlessen voor startende kinderen

CULEMBORG Uit de laatste liquiditeitsprognose voor zwembad De Waterlinie blijkt dat het bestuur van Stichting Zwembad Culemborg (SZC) de bedrijfscontinuïteit kan garanderen tot 25 juni 2019, mits zich geen grote calamiteiten voordoen. Dit betekent dat de uitbetaling van een nader vast te stellen overbruggingskrediet uiterlijk tot deze datum noodzakelijk is.

door Tanja Moody

Op 6 juni 2019 behandelt de gemeenteraad de situatie rondom het zwembad in de raadscommissie, waarna op 20 juni een besluit wordt genomen. Door de prognose wordt de besluitvorming over het overbruggingskrediet in de agenda van 6 juni opgenomen, in combinatie met de nadere keuze voor een toekomstscenario. De hoogte en voorwaarden van het krediet worden dan pas bepaald.

In de liquiditeitsbegroting is te zien dat de liquide middelen in juni nog net positief zijn, maar in juli min 13.755 euro bedragen, oplopend tot min 54.833 euro in september. Dit is inclusief het schrappen van de vrijwilligersvergoeding vanaf augustus. Vooral eenmalige posten als de erfpacht 2017/2018/2019, onderhoudscontracten en onvoorziene uitgaven in het begin van het jaar doen het zwembad de das om.

Het zwembad weerspreekt op de eigen website dat het zwembad failliet is en mogelijk dicht zou gaan, zoals diverse mediaberichten zouden suggereren. ,,Het zwembad gaan niet dicht! Wel kan het zijn dat de exploitatievorm wijzigt. Culemborg heeft en houdt dit prettige zwembad! We blijven actief om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van het badwater op een fijne en veilige wijze."

ZWEMLESSEN Ondertussen morrelt het bij gebruikers. Volgens één van hen is het zwembad per direct gestopt met het geven van nieuwe zwemlessen aan startende kinderen. Pas in september worden de groepslessen weer hervat. Tot die tijd worden geen kinderen van de wachtlijst opgeroepen. Volgens deze ouder 'levert het gevaarlijke situaties op. Zwembaden in de omliggende dorpen kennen wachtlijsten van een half jaar, waardoor onze startende zwemlessertjes in uiterst levensgevaarlijke situaties gebracht worden'. De betreffende ouder, het zwembad en de gemeente gaan in gesprek om alle feiten boven water te krijgen.