• PARKEREN-PARKEERSCHIJF

    ANP Foto

Parkeren op Mariahof blijft voorlopig gratis

CULEMBORG Per 1 juli 2018 worden de parkeertarieven aangepast, maar parkeren op de Mariahof blijft voorlopig gratis. Het is het eerste succes van het nieuwe raadslid Amy van der Leer (VVD). Donderdag 14 juni lichtte zij in haar maidenspeech haar amendement toe, dat vervolgens unaniem door de raad werd aangenomen.

door Tanja Moody

In het kader van de binnenstadvisie is in december 2017 door de raad besloten om de parkeertarieven te wijzigen. De keuzes zijn noodzakelijk om tot een aantrekkelijke, leefbare binnenstad te komen. Parkeertarieven hebben een directe invloed op de bereikbaarheid, de aantrekkelijkheid van de stad en parkeerdruk. Het wijzigen en uniformeren van de tarieven biedt de gebruiker meer helderheid over parkeren in Culemborg.

In het raadsbesluit van 21 december 2017 is beslist om per 1 juli 2018 de nieuwe parkeertarieven als volgt vast te stellen. Voor het parkeren op de Lange Meent, Het Voorburg, Abdij, St. Janskerkhof; Starttarief: €0,30 (1e 20 minuten) Uurtarief: €1,00 Dagkaart: €2,00. Voor het parkeren op de Zandstraat, Kapelhof, Het Jach, Het Hof, Buitenmolenstraat, Prijssestraat, St. Janskerkstraat, Jodenkerkstraat, Mariahof; Starttarief: €0,30 (1e 20 minuten) Uurtarief: €1,00 Dagkaart: geen.

In het amendement verwijst Amy van der Lee naar een geslaagde pilot van 1 maart 2017 tot 1 september 2017 op parkeerplaats de Mariahof, in samenwerking met De Buurt Bestuurt. ,,Daarop is besloten het gratis parkeren voorlopig voort te zetten, dus tot op de dag van vandaag is het parkeren op de Mariahof nog steeds gratis. Zo hebben de omwoners geen last van mensen die de auto gratis bij hen in de wijk zetten, want daar is op de parkeerplaats immers ruimte genoeg voor.

Wethouder Joost Reus reageert positief op het voorstel door aan te geven dat het niet mogelijk is om Mariahof uit de verkeersverordening te onttrekken, maar wel om het tarief voorlopig op nul te houden, totdat de bouwplannen in Nieuwstad concreet worden. Uit het raadsvoorstel blijkt dat de wijzigingen van parkeertarieven de gemeente €21.167 aan extra inkomsten opleveren, maar omdat er sprake is van achterblijvende inkomsten ten opzichte van de raming in de begroting, het geen voordeel oplevert voor de begroting.