• Kees de Winter

Persoonlijke motivaties raadsleden

CULEMBORG Tijdens de startbijeenkomst over het raadsakkoord op donderdag 26 april zijn alle aanwezige raadsleden gevraagd naar hun persoonlijke motivatie en wat ze concreet voor de stad hopen te bereiken. Waar gaan de inwoners van Culemborg ieder raadslid op herkennen in de komende jaren?

door Tanja Moody

Vervolgens is onderling gediscussieerd over het proces van een raadsakkoord en wat het betekent voor het college en voor de stad. Komende weken worden elke maandag en donderdag gereserveerd voor vervolgbijeenkomsten en er is een verwachting uitgesproken dat het raadsakkoord klaar is voor de zomer.

Procesbegeleider Marije van den Berg zoekt het vooral in de details: ,,Wat is jullie haakje om grotere onderwerpen aan vast te plakken?'' Voormalig duursporter Marco van Zandwijk (CDA) ziet de stad met een rijk sport- en verenigingsleven, waarvoor hij zich breed wil inzetten. Fouad Sidali (PvdA) voelt vooral de ongelijkheid in de stad en wil als voorbeeld herinnerd worden als iemand die de (on)vrijwillige ouderbijdrage afschaft.

Fractievoorzitter Monica Wichgers (Culemborg van Nu) ziet héél Culemborg als 'haar gymzaal' (de uitdrukking die door de procesbeleider wordt gebruikt), met speerpunten: de huisartsenpost en het aan elkaar verbinden van oost en west. Han Braam (VVD) ziet zijn persoonlijke ambitie van de afgelopen raadsperiode binnenkort gerealiseerd: een zebrapad als veilige oversteek over de Zijderupsvlinderlaan. Het zebrapad staat symbool voor verbinding, altijd samen en een fijne zelfstandige stad.

'GOUD VAN BUITEN' Bij Bas de Jong (GroenLinks) staat de (aardgas) transitie centraal. Hij wil dat alle inwoners over vier jaar in staat zijn zelfstandig de juiste afweging te maken. Cocreatie-initiatiefneemster Conny de Laat (GroenLinks) bekijkt het meer procesmatig en wil het 'goud van buiten' beter benutten, ofwel alle expertise en energie uit de stad gebruiken. Rinske van Noortwijk (D66) ligt in dezelfde lijn met aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijke initiatieven. Peter Bos (Culemborg van Nu) zit in de raad vanwege de bedreigingen van de Redichemse Waard. Net als Huib Clarisse (D66).Noël Bos (Culemborg van Nu) streeft ook naar een gasloos Culemborg en meer zichtbaarheid van de mooie plekjes in Culemborg. Mischa Peters (GroenLinks) spreekt uit eigen ervaring, wanneer ze vertelt zich te willen inzetten zodat alle inwoners zich gezien en gehoord voelen (bij een zorgaanvraag). Kees de Raad (VVD) komt op voor de buitengebieden. Hij probeert meningen van mensen bij te stellen en stukken door te vlooien op waarheden en onwaarheden. Nicolien de Geus (CDA) heeft veel oog voor de zorg voor elkaar en noemt als voorbeeld het behoud van BonVie als ontmoetingsfunctie.

Voor Machid El Boustati (Culemborg Centraal) staat het vinden van een formule om de onafhankelijkheid te waarborgen centraal. Via geautomatiseerde processen en niet dat het collega van binnenuit gaat onderzoeken en het 'eigen vlees keurt'. Voor de SP (Thijs Heemskerk) is de gymzaal iedereen die 'niet kan gymmen' oftewel die 20% in Culemborg die moeite heeft met rondkomen. Vooral voor betaalbare huurwoningen en eigen bijdragen bij zorgondersteuning. Tenslotte vertelt Tim de Kroon (GroenLinks) het belangrijk te vinden dat er veel aandacht is voor cultuur en dat we daar trots op mogen zijn. Zijn speerpunt is de situatie rondom Theater de Fransche School. ChristenUnie is afwezig en laat via Daniel Jumelet weten dat hij zich persoonlijk vooral gaat richten op jongeren. Dat ze elkaar beter leren kennen, veilig met elkaar kunnen opgroeien en daarom de autobranden ook als symptoom ziet.

HUISWERK Voor de eerste vervolgbijeenkomst op maandag 30 april is er huiswerk. Per fractie worden de belangrijkste kernopgaven bepaald waar de fractie als raad voor wil staan. Welke onderwerpen hebben prioriteit in de bestuurlijke energie en in de gesprekken met de stad? Opdracht is te kiezen voor twee belangrijkste thema's, enkele onderwerpen die politiek interessant zijn en één onderwerp waar het college mee moet stoppen. Daarnaast is er een invulsessie per fractie met een matrix van alle mogelijke relevante onderwerpen voor Culemborg, door de procesbegeleider bijeengesprokkeld uit alle verkiezingsprogramma's, diverse stemwijzers en andere bronnen.