• Gemeente Houten verleent de vergunning voor de bouw van windpark Goyerbrug

    Martin Monkel

College Houten verleent omgevingsvergunning voor windpark Goyerbrug

HOUTEN Het college van burgemeester en wethouders besluit om de omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren en exploiteren van vier windmolens bij de Goyerbrug. De vergunning is voor onbeperkte tijd geldig. Door de vergunning te verlenen gaat het college ook akkoord met de Nota beantwoording zienswijzen.

Op 1 oktober heeft de gemeenteraad besloten om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor Windpark Goyerbrug. Deze verklaring had het college nodig om een definitief besluit te kunnen nemen over het verlenen van de omgevingsvergunning. De vergunning komt nu zes weken ter inzage te liggen van 24 oktober tot en met 4 december. Het is dan mogelijk om beroep aan te tekenen bij de rechter.