• Simon Dijk

College overweegt aanhouding uitrol 5G

CULEMBORG Sinds korte tijd hebben gemeenten te maken met de 'Ontwerpwet Telecomcode'. Daarin worden zij verplicht om mee te werken aan de aanleg van een dicht netwerk van 5G-zendmasten. Het Culemborgs 5G-collectief vroeg de gemeente om uitstel van invoering omdat er grote onduidelijkheid bestaat over de gezondheidsrisico's.

door Simon Dijk

Het college stelt zich voorlopig vooral vragen over het beheer en verantwoordelijkheden, maar sluit zich tevens aan bij een zeer kritische zienswijze door de gemeente Maastricht. Woensdag 16 oktober is er van 19.30 tot 22.00 in Bon Vie een lezing over 5G en straling.

Kan de implementatie van 5G op een verantwoorde wijze plaatsvinden? Dat is de vraag die vele gemeenten zich stellen in reactie op een landelijke internetconsultatie. In een ontwerpwet worden zij verplicht om mee te werken aan de aanleg van een 5G-netwerk. Hiermee lijken gemeenten buitenspel te staan.

In een reactie op het verzoek van het plaatselijk 5G-collectief om uitstel stelt het college van burgemeesters en wethouders: ,,Als gemeente rekenen we het welzijn van inwoners en bezoekers van Culemborg tot onze primaire verantwoordelijkheden en streven wij hetzelfde na." En hoewel het college verwacht dat de komst van 5G onvermijdelijk is, stelt het: ,,Tegelijkertijd speelt er op dit moment nog een groot aantal vragen op het terrein van mogelijke gezondheidseffecten, maar ook op de wijze waarop 5G geïmplementeerd kan worden. Ons inziens wordt in de zienswijze van de gemeente Maastricht een groot aantal terechte vragen gesteld en voorwaarden benoemd. Zolang deze antwoorden niet voorhanden zijn, nemen wij ons voor om een eventueel verzoek van providers om medewerking aan de uitrol van 5G te faciliteren aan te houden."

Gemeenten voorzien een stortvloed aan bezwaren van inwoners die te maken krijgen met voorziene gezondheidsrisico's. Daarnaast verwachten zij risico's bij aanleg, onderhoud en een toename van energieverbruik, kosten die voor een groot deel voor rekening lijken te komen bij gemeentes. De zienswijze van de gemeente Maastricht is te vinden via: https://www.gemeentemaastricht.nl/over-maastricht/publicaties/nieuws/nieuws/artikel/5g-in-maastricht/