• Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody

Culemborg debatteert nogmaals over glasvezelnetwerk voor buitengebied

CULEMBORG Mag het ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van een glasvezelnetwerk in de buitengebieden van Culemborg een taak zijn van de gemeentelijk overheid of moeten we dit alsnog overlaten aan commerciële aanbieders? De Culemborgse politiek worstelt hier al mee sinds 2014.

door Tanja Moody

Over twee weken gaat de gemeenteraad – op verzoek van PvdA, Culemborg Centraal, GroenLinks en ChristenUnie - opnieuw met elkaar in debat voordat het besluit wordt genomen. Ofwel definitief meedoen aan de gemeenschappelijke regeling, ofwel het tóch op een andere manier proberen op te pakken. De fracties van VVD, CDA en D66 zijn allang overtuigd en willen vooral door.

Waar Fouad Sidali (PvdA) als enige geen 'staatssteun' wil op dit vlak, beginnen andere fracties te twijfelen en vragen te stellen aan de verantwoordelijke wethouder Monica Wichgers (van Culemborg van Nu). Zij en haar ambtenaren zijn ervan overtuigd dat de oprichting van de UBR (Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland) - samen met zes andere gemeenten in het Rivierengebied (en met hulp van Digitale Stad) - de enige acceptabele manier is om op redelijk korte termijn een betaalbaar en open breedband netwerk te realiseren. Het college voelt zich bovendien gesterkt door de uitspraak van de Europese Commissie aan hun zijde over 'marktfalen'.

KLEINSTE BUITENGEBIED Culemborg heeft het kleinste buitengebied van de zeven (naast Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West-Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel) en het minste aantal inwoners /ondernemingen. Het betreft 391 potentiële adressen, waarvan slechts 37% (146 adressen) heeft laten weten belangstelling te hebben. Dat in dezelfde periode Glasvezel Buitenaf ook bezig was met een marktconsultatie, heeft mogelijk tot verwarring geleid. Waar overal de minimaal benodigde 50% ruimschoots is behaald, had vooral Culemborg last van de dubbele vraagbundeling (door enerzijds Glasvezel Buitenaf als anderzijds Digitale Stad/Samenwerking Regio Rivierenland).

Omdat de gemeente Buren vorig jaar is afgehaakt, is de garantstelling flink verhoogd (naar 3,57 miljoen euro, bijna 25.000 euro per adres). Circa 880.000 euro is al besteed aan het project; geld dat terugvloeit naar de reserves van Regio Rivierenland, zodra de UBR er is. Verder twijfelt de raad aan de toekomstbestendigheid, als inwoners massaal hun abonnement opzeggen. Vanwege het open karakter is er weinig risico, stelt de verantwoordelijke ambtenaar. De UBR is in eigendom van de gemeenten, maar alle bedrijven mogen diensten aanbieden (bijvoorbeeld zorg, onderwijs). Ook zijn er vragen over de verdeelsleutel van de zeggenschap per gemeente in de UBR. Die is aangepast nadat de grootste gemeente Buren eruit stapte.

VERBODEN Glasvezel Buitenaf is van mening dat de aanwezigheid van de overheid wettelijk verboden is en is bereid om te procederen. Kwartiermaker Gerard Nijland heeft inmiddels alle zeven gemeenteraden bezocht om toe te lichten. Volgens hem is het bedrijf in tegenstelling tot enkele jaren geleden nu wel in staat om een glasvezelnetwerk aan te leggen en te beheren. Het zou inmiddels een flinke staat van dienst hebben en ook kleinere gemeenten benaderen, en zo mogelijk ook iets voor Culemborg kunnen betekenen, mocht die eruit stappen.

Ter afsluiting vertelt Monica Wichgers dat de andere zes gemeenten reeds hebben ingestemd of het (aangepaste) raadsvoorstel als hamerstuk in de gemeenteraad behandelen. Commissievoorzitter Daniel Jumelet (ChristenUnie) kapt haar vervolgens af vanwege tijdsdruk en benadrukt dat Culemborg een eigen afweging moet maken.