• - Het water staat ons tot aan de lippen'', vertelt Henk Jan Letteboer

    Tanja Moody

De Gelderlandfabriek luidt noodklok

CULEMBORG ,,Het water staat ons tot aan de lippen'', vertelt Henk Jan Letteboer. Hij is de nieuwe interim-directeur van de Gelderlandfabriek, naast directeur Mark van Dooren. Letteboer verwijst daarmee niet naar de nieuwe expositie in januari, over '25 jaar na de evacuatie van het Rivierengebied'. ,,Op vele vlakken zijn we als Gelderlandfabriek succesvol, maar op financieel gebied absoluut niet. Dankzij de tomeloze inzet van de medewerkers, de fabriekers en een groot aantal mensen eromheen die ons een warm hart toedragen, privaat geld en enkele zeer geduldige leveranciers zijn we afgelopen maanden nog in de lucht gehouden."

door Tanja Moody

Het kan zo echter niet meer langer. Om te kunnen overleven, vraagt de Gelderlandfabriek de gemeente Culemborg om een eenmalige financiële bijdrage van €150.000. Afgelopen maanden is hard gewerkt aan een reddingsplan. Eén van de pijlers is de verdere uitbreiding van de fabriek. ,,We willen de midden- en noordkant van het gebouw - het verbrande gedeelte en de leegstaande hal - bij de Gelderlandfabriek betrekken en de ruimte zelf exploiteren. Hiermee kunnen we de commerciële activiteiten in de toekomst vergroten om vanaf 2022 weer op eigen benen te kunnen staan."

BIJZONDER UITHANGBORD De Gelderlandfabriek wil een bijzonder uithangbord van Culemborg zijn. Een bijzondere plek aan het spoor, waar een hoogwaardig cultureel programma gecombineerd kan worden met een professionele ontmoetingsplaats. Een culturele onderneming door en voor creatievelingen. Naast een cultureel platform vergaderen en werken in een industriële setting op een centrale locatie in Nederland. Voor mensen die geïnspireerd willen raken en het nét iets anders willen zien. Voor mensen die zich willen laten verrassen met iets dat ze misschien nog niet kennen. Betaalbare en laagdrempelige podia, ateliers en vergaderplekken. Waar lokale amateurkunst, maatschappelijke organisaties en onderwijs een korting krijgen, zodat de verbindingen voor de regio behouden blijven en waar mogelijk versterkt.

ONDERSTEUNING Volgens Henk Jan Letteboer reageren het college en de eigenaresse van de voormalige meubelfabriek positief op het plan. ,,Zij zien de potentie en werken actief mee om het te realiseren. Het kost echter tijd, die we niet hebben. Vandaar dat ik mij tot u, de gemeenteraad, richt voor een platte hulpvraag." Han Braam (VVD) vraagt zich af waar de grens getrokken moet worden om creatieve ondernemingen te subsidiëren, omdat volgens hem theater de Fransche School al ondersteuning krijgt. Rinske van Noortwijk (D66) wil verduidelijking of het om een tijdelijke situatie gaat.

Letteboer: ,,Het unieke aan de Gelderlandfabriek is dat we aan de ene kant een duidelijke culturele doelstelling hebben en aan de andere kant commerciële activiteiten om het te financieren. Het plan zorgt ervoor dat we daarna weer volledig op eigen kracht kunnen opereren."

Tenslotte is de vraag van Tim de Kroon (GroenLinks) of het om een subsidie of lening gaat. ,,Bij voorkeur een gift, want een lening drukt onze cijfers. Uiteindelijk gaat het erom dat we worden geholpen om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen'', aldus Letteboer.