• Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody
  • Tanja Moody

Fracties geven visie op beleidsplannen gemeente Culemborg

CULEMBORG Voorafgaand aan het debat over de gemeentelijke begroting 2020-2023 gaven alle fracties hun visie op de komende beleidsplannen van de gemeente Culemborg. In 2020 is de begroting sluitend; daarna lopen de tekorten snel op. In 2022 zelfs circa 2,3 miljoen euro.

door Tanja Moody

In tijden dat het economisch goed gaat, gaat het met alle gemeenten financieel slecht, zo opent Tim de Kroon (GroenLinks) de Algemene Beschouwingen 2019. Het vraagt visie, scherpere keuzes en lef van de gemeente. Hij ziet tegelijkertijd vooral kansen voor een sociaal en duurzaam Culemborg. Kansen door de verdere ontwikkeling van de Spoorzone. Kansen voor fietsers en wandelaars. Verder is Culemborg een gemeente met veel kennis op het gebied van energietransitie. 'Samen de schouders eronder' is het motto van GroenLinks.

Han Braam (VVD) gaat, zoals gewoonlijk, weer helemaal los. Hij vindt dat de huidige coalitie passief is, het maken van belangrijke keuzes uitstelt en een 'pappen en nathouden beleid' voert. Er wordt vooral in externe consulenten en adviseurs geïnvesteerd. Iedere beleidsadviseur heeft zijn eigen adviseur. Sinds het raadsakkoord zijn al 126 externe adviseurs of clubs geweest, die samen 290.000 euro hebben gekost. Zijn eerdere waarschuwingen op de kadernota zijn door het college losgelaten. Hij spreekt van 'huilen over Den Haag', het afschuiven van eigen verantwoordelijkheden, het snijden en schrappen van belangrijke voorzieningen en het uiteindelijk neerleggen van de rekening bij de Culemborgers. Nee, de VVD stemt duidelijk niet in met de begroting.

Fouad Sidali (PvdA) streeft vanuit de sociaal democratie naar eerlijk delen en gelijke kansen voor iedereen. Volgens hem zit de gemeente al dit jaar in zwaar weer, omdat wordt begroot op incidentele inkomsten. Zonder de september circulaire zou de gemeente in 2020 al in de rode cijfers zitten. Daarnaast verbaast hij zich over de voorgenomen algemene bezuiniging van 300.000 euro op het sociaal domein, terwijl 70.000 euro zal worden uitgetrokken voor een externe adviseur die het bezuinigingsproces gaat begeleiden. Wat hem ook steekt, is dat bewoners nauwelijks worden betrokken. Die komen pas bij 'stap 17 van 18 aan de beurt'. Wat hem betreft wordt vooral in de stad geïnvesteerd: gelijke kansen, betaalbare woningen, schone lucht, zorg, cultuur en veilige wijken.

Peter Bos (Culemborg van Nu) kijkt tevreden naar de stad Culemborg. Dankzij goede samenwerkingen met andere raadsleden en het college zijn diverse voorzieningen in de stad behouden of nog steeds toegankelijk (zwembad, theater, Redichemse Waard). Deze samenwerkingen blijven hard nodig voor de verdere ontwikkeling van de Spoorzone. Culemborg van Nu wil ruim aandacht voor het gebruik van de fiets, via extra fietsroutes en -straten en vindt het belangrijk dat goed voor de mensen wordt gezorgd, die het nodig hebben. Daarom zijn de bezuinigingen op gemeentelijk niveau (op het sociaal domein) maar moeilijk uit te leggen in tijden van overschotten op landelijk niveau. Beter landelijk uitleggen is het devies.

Rinske van Noortwijk (D66) vindt de begroting goed in balans. Het schuiven met tekorten is volgens haar het 'politieke spel'. Het geld dat aan de ene post wordt besteed, kan je niet aan de andere uitgeven. Bij sociale (maatschappelijke) initiatieven en sociale ondernemers werkt het anders. Daar worden met hetzelfde geld meerdere doelstellingen tegelijkertijd bereikt. Daarom richt D66 zich vooral daarop. Niet méér bezuinigen dan noodzakelijk en 'anders werken' urgentie geven is het advies. Andere belangrijke aandachtspunten zijn de energietransitie, de Redichemse Waard en de ontwikkeling van de Spoorzone.

Bij Daniel Jumelet (ChristenUnie) heerst chagrijn. Iedere keer vanaf 2010 dat hij in de raad zit, staat de begroting in het teken van bezuinigingen. Echter in de huidige hoogconjunctuur schijnt buiten de zon, maar binnen regent het. Hij pleit voor: landelijk meer aandringen op een eerlijker verdeling van inkomsten, meer grip op het sociaal domein en kritischer kijken naar de eigen uitgaven. Daarbij rekening houdend dat Culemborg een veelkleurige stad blijft, veel wordt samengewerkt met inwoners, organisaties en bedrijven en de bezuinigingen vooral 'slim' worden gedaan waarbij het 'evenwicht' blijft behouden.

Bij Nicolien de Geus (CDA) staan toekomstbestendigheid en samenwerkingskracht centraal. Volgens haar is investeren aan de voorkant nodig om aan de achterkant goed resultaat te behalen. Zij ziet veel goede dingen gebeuren. Verder kijkt ze uit naar de nieuwe cultuurvisie. Daarin vindt ze belangrijk dat samenwerkingen tussen initiatieven voorop staan. Bij de energietransitie zet het CDA in op een nieuw ontwikkelfonds. Verder is ze benieuwd naar de binnenstadvisie. Om een leefbare stad te behouden, zijn intensieve samenwerkingen noodzakelijk.

Tenslotte mist Machid el Boustati (Culemborg Centraal) een concreet duurzaamheidsplan in de begroting. Verder wil het meer aandacht voor de tweedeling in de stad, die volgens hem soms pijnlijk voelbaar is. Hij wil meer draagvlak rondom de besluitvormingen rondom Avri. Verder waarschuwt hij om de inwoners niet te overvragen op het gebied van burgerparticipatie, maatwerk te leveren bij de inburgering van nieuwkomers en heeft hij aandacht voor eenzaamheid, sociale woningbouw en taalexperts. Culemborg Centraal is redelijk tevreden over de gepresenteerde begroting.

Alle teksten van de algemene beschouwingen zijn te vinden via raadsinformatie: https://culemborg.raadsinformatie.nl/

JEUGDZORG Tijdens de avond van de Algemene Beschouwingen maakt minister Hugo de Jonge bekend, dat de Jeugdzorg weer wordt weggehaald van de gemeenten. 'De decentralisatie van de jeugdzorg heeft niet goed gewerkt en deels teruggedraaid'. Deze ontwikkeling was nog niet bekend tijdens de Algemene Beschouwingen 2019 met aansluitende debatten.