• Avri

Komt er een compensatieregeling voor incontinentiemateriaal?

CULEMBORG Accepteren we een hogere afvalstoffenheffing voor het gescheiden ophalen van luiermateriaal, zodra er verwerkingscapaciteit is? Willen we, tot het zover is, inwoners met incontinentiemateriaal financieel compenseren? En welk besluit nemen we voor bewoners met medisch afval? Kunnen die ook gecompenseerd worden uit de afvalstoffenheffing?

door Tanja Moody

Allemaal vragen waar de raadscommissie zich op donderdag 21 november over moest buigen. Want in juli besloot de Avri dat iedere gemeente voor zichzelf moet bepalen om incontinentiemateriaal en babyluiers al dan niet gescheiden te gaan inzamelen/te recyclen. Momenteel wordt alle materiaal nog verbrand met het restafval. Afvalenergiecentrale ARN is echter bezig met een proefinstallatie voor recycling. Op zijn vroegst in december wordt besloten of het op grote schaal uitvoerbaar is. Vervolgens moet de installaties dan nog worden gebouwd. Tot dit materiaal hergebruikt kan worden, duurt daarom nog wel even.

De structurele kosten voor het gescheiden inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal worden door de gemeente geschat op circa 5 à 6 euro per jaar per huishouden. In de gemeenten Tiel en West Betuwe krijgen inwoners met incontinentiemateriaal en medisch afval al een financiële vergoeding. Die zijn respectievelijk 125 en 62 euro per jaar. Deze mensen mogen een bepaald aantal keren per jaar gratis gebruik maken van speciale ondergrondse containers. Indien in Culemborg 500 mensen gebruik maken van de incontinentieregeling en er zijn 55 mensen met medisch materiaal, dan worden de totale kosten voor de gemeente Culemborg geschat op €83.910.

BEZWAREN Een tijdelijke compensatieregeling totdat alle materiaal kan worden hergebruikt, stuit op veel bezwaren vanuit de fracties. De gemeente is welvarend aan de slag gegaan, maar er blijven op dit moment nog teveel vragen over, stelt Fouad Sidali (PvdA). ,,Gaan we op korte termijn mensen een plezier doen, maar op lange termijn schade aanrichten?" Ook Tim de Kroon (GroenLinks) vindt het nog te vroeg om te besluiten. Hem is ook niet duidelijk waarom deze groep nu wel gecompenseerd zou moet worden, terwijl dat bij de oude manier van afval inzamelen ook niet gebeurde. Marco van Zandwijk (CDA) denkt dat het doel voorbij wordt geschoten door het opzetten van een ingewikkeld controlesysteem met veel kosten. Kees van der Zwaag (ChristenUnie) is op zoek naar het solidariteitsbeginsel. ,,Nu lijkt het op een uniforme regel voor een bepaalde doelgroep. Mensen die het echt nodig hebben willen we ondersteunen, maar niet doelgroepen."

REACTIE WETHOUDER Wethouder Joost Reus zegt toe het raadsvoorstel aan te passen aan alle suggesties en opmerkingen. Volgens hem is in deze fase – zolang er nog geen fabriek staat - een besluit nemen over de hoogte van de afvalstoffenheffing nog niet nodig. Wel over het wel / niet financieel compenseren van mensen die grote hoeveelheden incontinentiemateriaal gebruiken. Want in december stelt de Avri de nieuwe tarieven voor 2020 vast. Hij wil gevolg geven aan de wens om deze groep financieel te helpen. Die kan sinds de nieuwe manier van afval inzamelen deze volumes niet meer goed kwijt. Henk Witte (Culemborg van Nu) vreest dat een tijdelijke regeling te verwarrend wordt voor inwoners, maar is blij dat er eindelijk iets aan gedaan wordt. Kees de Raad (VVD) denkt dat het veel minder hoeft te kosten, omdat verbranden slechts de helft kost.

Reus: ,,Het is geen dubbel systeem. Zodra alle materiaal kan worden gerecycled, stopt de regeling en kunnen we het geld gebruiken om de extra verwerkingskosten te financieren. Als we vasthouden aan 3 euro doe je te weinig voor deze mensen."