• BDU Archief

Onderzoek naar opheffing voetbalvereniging SMVC Fair Play

CULEMBORG In het raadsprogramma 2018 – 2022 "Ruimte voor de Stad" is vastgelegd dat het college van B en W en de gemeenteraad van de gemeente Culemborg een onafhankelijke derde opdracht geven een onderzoek te doen naar de opheffing van voetbalvereniging SMVC Fair Play. Besloten is dat TwynstraGudde dit onderzoek uitvoert. De resultaten van het onderzoek worden in maart 2020 verwacht.

De centrale vraag die in het onderzoek beantwoord moet worden is: ,,Wat zijn de feiten en omstandigheden die in de relatie tussen de gemeente en voetbalvereniging SMVC Fair Play hebben bijgedragen aan het verdwijnen van voetbalvereniging SMVC Fair Play als actieve sportvereniging in de periode van 1 januari 2005 tot 31 december 2013?"

Een Begeleidingsgroep die samengesteld is uit leden van de raad en het college van B en W is opdrachtgever voor het onderzoek. De Begeleidingsgroep bestaat uit de raadsleden Josefien Rooks (D66), Daniel Jumelet (ChristenUnie) en Bas de Jong (GroenLinks) en wethouder Joost Reus.

Het onderzoek heeft verschillende doelen. In de eerste plaats waarheidsvinding. Een feitenonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk bureau moet inzicht geven in het verloop van de gebeurtenissen en de besluitvorming van de gemeente rondom SMVC Fair Play. Ook moet het onderzoek duidelijk maken of de gemeentelijke besluitvorming over SMVC Fair Play heeft plaatsgevonden in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het onderzoek draagt eraan bij om de relatie tussen de gemeente en sportvereniging SMVC Fair Play te normaliseren en voor de toekomst te verbeteren. Tot slot worden op grond van de resultaten van dit onderzoek aanbevelingen gedaan voor het faciliteren van de sportclubs.