• Martin Smaling
  • Martin Smaling
  • Martin Smaling
  • Martin Smaling

Poortgebouw Sprokkelenburg straks mooier en beter

CULEMBORG De voorbereidende werkzaamheden en de aanleg van de bouwweg op voormalig sportpark Sprokkelenburg zijn bijna afgerond zodat er op korte termijn kan worden gestart met de bouw van de eerste woningen.

Het oude poortgebouw aan de Burgemeester Hoytemalaan (Plantage) zal straks de enige tastbare herinnering aan het roemruchte sportpark zijn. De oude toegangspoort verkeerde echter in een slechte bouwkundige staat en is daarom afgebroken om later te worden herbouwd. Hierbij zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van de oude onderdelen (hekwerk, kozijnen, dakspanten, dakpannen, etc).

Het poortgebouw is in 1948 ontworpen door de Culemborgse architect. Th.A. Ausems en een jaar later gebouwd, waarbij een deel van het originele ontwerp van de architect is toegepast. Een goede fundering ontbrak echter en ook de gebruikte steensoort bleek geen goede keuze. Tijdens de herbouw zullen de originele tekeningen worden gebruikt. Op die

tekeningen is te zien dat de architect het gebouw van veel meer versieringen had voorzien dan zoals het uiteindelijk in 1949 is gebouwd. Er wordt gekeken of bij de herbouw die detaillering nu wel kan worden uitgevoerd. Maar voor er kan worden gestart met de herbouw moet eerst de bodem ter plaatse worden gesaneerd.