• Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg
  • Theo van Dam - Culemborg

Poortwachter sluit na luiden Papklok

CULEMBORG De uitbaters van het bekende Belgische café De Poortwachter hebben zaterdagavond tijdens het luiden van de Papklok als een echte poortwachter bij de Binnenpoort hun café definitief de rug toegekeerd.

Wim en Trees van Saase hebben een aantal jaren met veel plezier de Poortwachter bemand. De gasten genoten van hun gastvrijheid en daarom ging de sluiting van het café niet onopgemerkt voorbij. Er waren afscheidswoorden van trouwe klanten en ook de oud-redacteur van de Culemborgse Courant Arnold Verschoor had enkele lovende woorden, omdat hij van de Poortwachter veel medewerking ondervond toen hij zijn boek over de oorlog presenteerde. De aanwezige militairen en de kapel werden door Wim en Trees van een kopje koffie voorzien, waarna enkele leden van het Culemborgse Mannenkoor OBK een passend lied zongen met als thema "Culemborg". Dat gebeurde precies toen de Papklok luidde. Het laatste woord was aan de dochter van Wim en Trees, die lid is van Pieter Aafjes. Zij speelde op trompet 'The Last Post', waarmee het feest voorbij was en de bar sloot.

Wim en Trees gaan van hun pensioen genieten. De Poortwachter gaat veertien dagen dicht, waarna een nieuw paar het Belgisch café gaat bemannen.