Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt twee Culemborgse projecten

CULEMBORG Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft voor 68 projecten op het gebied van cultuur en natuur een totaalbedrag van € 167.250 toegekend. Het Elisabeth Weeshuis ontvangt 3000 euro voor de tentoonstelling Van de nood een deugd en Stichting De Tuinpiraat ontvangt 5.000 euro voor de inrichting van een natuurspeelplaats.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is een stichting met een landelijk bureau en twaalf provinciale afdelingen. Door het verlenen van bijdragen, het opzetten van projecten en het uitreiken van prijzen zet het Prins Bernhard Cultuurfonds zich in voor cultuur en natuur.

Het budget dat het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland dit jaar te besteden heeft bedraagt 718.249 euro. Dit geld is onder meer afkomstig van de Lotto en de BankGiroLoterij, donaties en een collecte die jaarlijks in mei onder de naam Anjeractie wordt gehouden. Per jaar worden circa 400 projecten gesteund.

Het bestuur van de afdeling Gelderland beoordeelt vier keer per jaar aanvragen voor financiele ondersteuning van projecten op het gebied van cultuur en natuur. Verzoeken kunnen worden ingediend door culturele stichtingen en verenigingen en organisaties. Bijdragen kunnen worden verleend voor eenmalige, uitzonderlijke culturele projecten in Gelderland en duurzame investeringen. Met behulp van de Richtlijnenwijzer op de website kan worden bepaald of een project in aanmerking kan komen voor een bijdrage. Zie www.cultuurfonds.nl/Gelderland