• Burgemeester Gerdo van Grootheest

  Tanja Moody
 • Machid El Boustati (CC)

  Tanja Moody
 • Fouad Sidali (PvdA)

  Tanja Moody
 • Huib Clarisse (D66)

  Tanja Moody
 • wethouder Collin Stolwijk

  Tanja Moody
 • Tim de Kroon (GroenLinks)

  Tanja Moody
 • Thijs Heemskerk (SP)

  Tanja Moody
 • Wethouder Joost Reus

  Tanja Moody
 • Wethouder Monica Wichgers

  Tanja Moody
 • Wethouder Simon Buwalda

  Tanja Moody
 • Han Braam (VVD)

  Tanja Moody

Prinsjesdag in Culemborg

CULEMBORG In een marathonsessie van bijna zes uur heeft de gemeenteraad zowel de najaarsrapportage als de gemeentelijke begroting 2019-2022 goedgekeurd. Iedere fractie komt tijdens de algemene beschouwingen – net als op Prinsjesdag – uitgebreid aan het woord over het toekomstige beleid. Door op elkaar te reageren, wordt het nieuwe beleid bediscussieerd. Amendementen kunnen worden ingediend om laatste wijzigingen in de begroting aan te brengen.

door Tanja Moody

Vertrouwen tussen lokaal bestuur en de (belangen van) inwoners staat bij Machid El Boustati (CC) centraal. Hij ziet verbondenheid vooral via persoonlijk contact en waarschuwt dat bij verdere digitalisering een deel van de bevolking niet wordt bereikt. De voormalige voorzitter van voetbalvereniging Fair Play is erg tevreden wanneer hij via een amendement voor elkaar krijgt dat het onderzoek naar Fair Play in 2019 wordt uitgevoerd. Dus niet doorgeschoven naar 2020, zoals het college had bedacht. In 2019 gaat een externe partij bekijken wat beter had gekund. Volgens El Boustati een stap in de goede richting om het vertrouwen bij een deel van de inwoners te herstellen. De zaak kwam aan het rollen door uitspraken van voormalig wethouder Geertsen in radioprogramma Argos.

DUURZAME INZETBAARHEID Bij Nicolien de Geus (CDA) staat duurzame inzetbaarheid centraal in haar speech. Dat zowel organisaties als individuen nu en in de toekomst goed zijn toegerust. Ze verwijst ernaar in het belang van het bieden van continuïteit in de Zorgzame Stad ('via preventieve inzet zorg je ervoor dat inwoners zijn toegerust om mee te kunnen blijven doen'), Duurzame Stad ('inwoners kunnen zelf invulling geven aan de klimaatvraagstukken') en Ondernemende Stad ('we bieden de parkmanager alle ruimte maar houden graag een vinger aan de pols'). Door de tegenvallende inkomsten van de gemeente kiest het CDA er bewust voor om in deze begrotingsbehandeling alleen met voorstellen te komen die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de stad.

VEILIGHEID Peter Bos (CvN) spreekt over veiligheid als basisvoorwaarde voor besluiten over de stad. Hij heeft begrip voor de woede van de slachtoffers van autobranden dat het maar niet lukt om de dader(s) op te pakken. Een motie om de campagne die de bereidheid om aangifte te doen vergroot te herhalen, haalt het niet. Ook een motie voor de opvang van mensen in 'short stay' woningen als acute oplossing voor het 'scheef' wonen krijgt te weinig bijval. Er is vooral weerstand als CvN voorstelt om het college te laten onderzoeken hoe Sporthal Parijsch verplaatst kan worden. Het gebouw heeft een aantal technische en ergonomisch tekortkomingen, die een aanzienlijke investering behoeven. CvN heeft wel succes bij andere gezamenlijk ingediende moties.

TOEZICHT D66 is tevreden met de voorliggende begroting. De ambities van de zeven partijen die hebben meegewerkt aan 'Ruimte voor de Stad' zijn volgens Huib Clarisse in voldoende mate terug te vinden in de begroting, ook door de bril van duurzame ontwikkeling en biodiversiteit. D66 refereert net als CDA aan de beperkte financiële ruimte en wijst op het stellen van prioriteiten en het houden van controle en toezicht op de uitvoering van besluiten. ,,We zijn goed in het plannen bedenken, maar vergeten vaak te kijken wat ervan komt.''

VEELBELOVEND Daniel Jumelet heeft het over een bewogen politiek jaar. De resultaten van de nieuwe invulling van de democratie zijn veelbelovend. ,,Om vernieuwing een kans te geven, komt het er op aan in de praktijk te laten zien dat het echt werkt, ondanks de gemakkelijke karikaturen die ervan worden gemaakt. Het vraagt om een fundamenteel open en kwetsbare houding, terwijl er sprake is van een tegenkracht die niets liever wil dan de boel openbreken.'' CU wil verstandig investeren in het licht van de beperkte budgetten. Zijn aandachtspunten zijn een meerjarenplan voor de vervanging van de grasvelden, een sobere invulling van de inrichting van de markt, de rol van de parkmanager en de ontwikkeling van de stadsvisie, te beginnen met het evalueren van de samenwerkingsverbanden.

VERANDERING GroenLinks vindt het tijd voor verandering. Tim de Kroon benoemt landelijke onderwerpen die van invloed zijn op lokaal beleid en de noodzaak om eigen keuzes te maken. GroenLinks zet zich in voor gelijke kansen op het gebied van onderwijs, cultuur en werk. ,,Een schone wereld voor onszelf, onze kinderen en onze kleinkinderen. Meer groen, duurzame mobiliteit, gebruik van schone energie en gezonde lucht en een schone Redichemse Waard.'' Tevens is er bij GroenLinks aandacht voor een veilige stad, waarin alle mensen zich thuis voelen. Een breed gedragen motie voor 'Culemborg Regenboogstad' voor meer aandacht voor LHBT'ers wordt unaniem door de raad aangenomen.

VERBIJSTERD Wie de ruimte en dus het vertrouwen krijgt, moet ook de verantwoordelijkheid nemen om de ander te informeren. Daarom is Fouad Sidali (PvdA) verbijsterd om te vernemen dat dat de fonteinen op de markt in plaats van 100.000 nu ongeveer 300.000 euro hebben gekost en de raad niet tijdig erover is geïnformeerd. In plaats van hier 7 euro per inwoner neer te tellen had de gemeenteraad 7 jaar lang het mobiliteitsfonds ermee kunnen financieren. Er komt minder geld vanuit het rijk naar Culemborg en de kosten van jeugdzorg rijzen de pan uit. Hij maakt zich zorgen over de eenzaamheid bij ouderen en hun toegang tot de arbeidsmarkt. Hij houdt een pleidooi om de sollicitatieplicht af te schaffen en om te zetten naar een voorziening op maat, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.

INFORMEREN Thijs Heemskerk (SP) is wat sceptisch over de ambities en de nieuwe wijze van besturen. Dat bewoners vroegtijdig worden betrokken en geïnformeerd is een openheid waar SP altijd al een voorstander van is. Het democratisch proces heeft daarom zijn steun. Wat betreft de begroting, struikelt hij over de gebrekkige toegankelijkheid. Het tijdig informeren van inwoners is van belang, vooral als het over minder goed nieuws gaat. Als voorbeeld noemt hij de zwembadkwestie. Heeft het college niet eerder zien aankomen dat het zwembad vraagt om 150.000 extra structurele subsidie vanaf 2019? De dreigende tegenvaller maakt de begroting in één klap niet sluitend. SP vindt het aardgasvrij maken van huurwoningen, milieu en natuurbehoud, sociale woningbouw, woningnood, verbeteren van sociaal domein in de zorg en het verbeteren van samenwerkingsverbanden belangrijke opgaven. Het begrotingsprogramma krijgt het voordeel van zijn twijfel. Wel heeft hij de indruk dat de G7 elkaar gegijzeld houdt. Dat daarom het risico bestaat dat (onaangename) besluiten vooruitgeschoven worden.

FACADE Als laatste spreekt Han Braam (VVD) over een façade van onmacht. Hij ziet een gespannen begroting. De speech staat bol van metaforen en karikaturen. Hij heeft het over de keizerlijke garderobe, achterkamertjespolitiek, gebakken lucht en een façade van glazuur op een piepschuimtaart. Volgens hem grijpen GroenLinks, CvN, D66 en CDA in de stadskas om het coalitieprogramma beter uit de verf te laten komen. De vier partijen die de wethouders leveren, maken de dienst uit. ,,De hele begroting is met hetzelfde afwezige verantwoordelijkheidsgevoel opgesteld als het raadsbesluit om vier wethouders met 0,9FTE aan te stellen. Een bittere sigaar uit eigen doos, wat GroenLinks niet lijkt te snappen. Zeker geen pot met goud om principes aan anderen op te leggen. Het vermeende minimale positieve resultaat uit de begroting is boterzacht. Dat wordt voorbijgegaan aan de negatieve effecten van de septembercirculaire, de noodzakelijke uitbreidingskosten van de griffie en geen voorschot/ruimte op mogelijke extra tegenvallers wordt genomen, is verbijsterend.'' Zoals verwacht reageren andere fracties teleurgesteld en herkennen zij zich totaal niet in het geschetste beeld.