• gemeente Culemborg

Profielschets nieuwe burgemeester opgesteld

CULEMBORG De gemeente Culemborg zoekt een nieuwe burgemeester. Om de juiste burgemeester te vinden heeft de gemeenteraad een profielschets opgesteld. In deze profielschets staat omschreven wat voor burgemeester Culemborg zoekt en over welke bestuurlijke vaardigheden de nieuwe burgemeester zou moeten beschikken.

Ook aan inwoners is gevraagd wat zij belangrijk vinden aan een nieuwe burgemeester. Naar aanleiding van hun bijdrage is in de profielschets opgenomen dat de burgemeester een 'vernieuwend bestuurder met goede sociale antenne' moet zijn en midden in de stad moet staan. Verder moet de burgemeester verbinding kunnen leggen tussen de verschillende Culemborgse bevolkingsgroepen. Hij heeft daarover een heldere visie, draagt die actief uit en treedt op als boegbeeld van de gemeente en de gemeenschap.

De profielschets wordt op 24 oktober besproken en vastgesteld door de gemeenteraad. Dan wordt ook een vertrouwenscommissie ingesteld die de kandidaten voor het ambt van burgemeester moet beoordelen en de aanbeveling van de raad voor de benoeming van de burgemeester moet voorbereiden. De vertrouwenscommissie bestaat uit de raadsleden H.A. Clarisse, K. Amani-Ayan, R.P. Oortwijn, M.A. Mulder, N. De Geus-De Bruin, en A. El. Boustati (allen lid), M. Wichgers (voorzitter) en wethouder C. Stolwijk (adviseur).

De vacature voor de functie van burgemeester wordt in oktober/november 2016 opengesteld. Na de kerst vindt de selectie van de vertrouwenscommissie voor de aanbeveling van de raad plaats. Naar verwachting kan in april/mei voordracht door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en benoeming door de Koning volgen.