• Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn

Project 'Wat Nu?' - Hond uitlaten van ziek baasje

CULEMBORG Een huisdier is voor veel mensen een fijn en belangrijk bezit. Het is vaak hun beste maatje. Maar voor de eigenaren van een huisdier is het ook herkenbaar dat, als je door zieke of ongeval plotseling tijdelijk uit de running bent, er een probleem kan zijn met de verzorging van het dier, zoals het uitlaten van de hond of verschonen van de kattenbak.

Daar is natuurlijk steun voor in te huren, bijvoorbeeld via een honden uitlaatservice of door opvang in een pension, of je vraagt een familielid of bekende om tijdelijk bij te springen. Maar wat als je geen familie in de buurt hebt en onvoldoende geld om steun voor je huisdier in te huren, omdat je van een minimuminkomen moet rondkomen? Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn heeft recentelijk het project 'Wat Nu?' opgezet. Het betreft een gratis landelijke service met een netwerk van vrijwilligers, die in de eigen buurt of nabije omgeving eigenaren met een huisdier in nood de helpende hand willen bieden. Het project is eind februari gestart en telt inmiddels 1800 vrijwilligers verspreid over het land die in nood iemand -in eigen buurt- willen helpen door het hondje uit te laten of de kattenbak te verschonen. Een vorm van burendienst die niet op landelijke basis bestond.

De stichting heeft als kerntaken: het steunen van eigenaren verkerend in minimasituatie die een ernstig ziek of gewond huisdier hebben. Door tarieven te bemiddelen met dierenartsen en een bijdrage in de kosten te doen, kunnen acuut zieke dieren worden geholpen en weer gezond thuis zijn bij de eigen baas in vertrouwde omgeving. Geen dier moet onnodig hoeven lijden, zwerver of in een asiel belanden.

Verder bemiddelt de Stichting diervoeding via reguliere voedselbanken door een één-op-één relatie te creëren tussen dierenwinkels/centra en deelnemende voedselbanken. Inmiddels krijgen zo'n 3.500 huisdieren voer. Zo blijft het brood en pakje rijst of pasta uit het voedselbank mandje voor eigenaar zelf, in plaats dat een deel daarvan naar het huisdier ging.

Ook zet de Stichting zich in om bij gemeenten aandacht te vragen voor de groep huisdieren van mensen met een minimuminkomen en hiervoor beleid te maken ter bevordering van het welzijn van deze groep huisdieren en vast te leggen in een Dierenwelzijnsnota. Amsterdam heeft sinds 2016 een regeling voor steun aan minima met een huisdier. De stichting is in gesprek met meerdere gemeenten; onder meer Rotterdam en Lelystad.

CULEMBORG Het project 'Wat Nu'? is toevallig ontstaan, door een vraag van een maatschappelijk werker aan de stichting om tijdelijk hulp te bieden voor een oudere dame. Door de hulpvraag op Facebook te plaatsen hebben vanuit het gehele land mensen zich als vrijwilliger opgegeven en is het project een feit. De stichting vraagt nu mensen uit Culemborg en omgeving zich aan te melden als vrijwilliger, om in de eigen buurt een helpende hand te bieden aan een buurtgenoot die tijdelijk verzorging voor haar of zijn huisdier nodig heeft. Op dit moment is er een aanvraag van een mevrouw uit Culemborg die over een paar weken moet worden geopereerd en daarna revalideren. Ze vraagt hulp voor de verzorging voor haar kat.

Vrijwilligers dienen 18 jaar of ouder te zijn en in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Ga voor informatie en aanmelding naar www.huisdierenwelzijn.nl/project-wat-nu of neem telefonisch met op via tel.nr. 06-12660654.